Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

10/2018: KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG MỸ - Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ

Thứ ba, 25-03-2018 | 16:02:00 PM GMT+7 Bản in
Cách mạng công nghiệp 4.0 với tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo ( Artificial Intelligence), Internet vạn vật (Internet of Things) ứng dụng trong sản xuất là một xu hướng tất yếu trên toàn cầu và mang lại nhiều cơ hội lớn. Việt Nam là nước mới phát triển ở trình độ trung bình thấp, nếu bắt nhịp kịp cuộc cách mạng này sẽ đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, tiếp cận với các công nghệ cao và đuổi kịp xu hướng phát triển thế giới, góp phần nâng cao trình độ sản xuất.

Ngày 15/4/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Nhằm tuyên truyền, thúc đẩy nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về sự chuyển đổi tất yếu về phương thức sản xuất, kinh doanh liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cũng như tìm hiểu xu hướng thị trường và chủ động đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp với thị trường Mỹ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập khảo sát “Xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế toàn cầu thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ: bài học kinh nghiệm từ thị trường Mỹ”. Chương trình có sự hợp tác với các tổ chức uy tín tại Mỹ với các mục nội dung chính như sau:

  • Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp học hỏi về triển khai thành công các mô hình IoT trong hoạt động thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển các thành phố thông minh (Smart City), ứng dụng công nghệ cao trong khởi tạo các doanh nghiệp.
  • Cung cấp các thông tin xu hướng thị trường Mỹ, đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với thị trường này.
  • Cung cấp kiến thức về chương trình EB-5: cập nhật những thay đổi từ Quốc hội Mỹ về chương trình EB-5 với số tiền đầu tư sẽ được tăng lên sẽ được áp dụng sau ngày 23 tháng 03 năm 2018; khảo sát một số dự án đầu tư tại Mỹ theo chương trình EB-5
  • Học tập kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế tại các tập đoàn nổi tiếng thế giới như Google, Apple, Facebook.
  • Trực tiếp thử nghiệm các sản phẩm xe ô tô điện tự động mới nhất của doanh nhân Elon Musk tại công ty Tesla.
  • Tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp cận các nguồn vốn với các tổ chức, doanh nghiệp Mỹ

Vui lòng download:

Thời hạn đăng ký: 15/08/2018

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức quan tâm cử đại diện tham gia chương trình. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng Đề án VCCI-ITB

Địa chỉ: tầng 4 toà nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Email: huyenntt-itb@vcci.com.vn hoặc huyen8482@gmail.com 

Mobile: 0912 34 78 72

Ý kiến bạn đọc (0)