Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Người dân và báo chí phải được giám sát các trạm thu phí

(Chinhphu.vn) – VCCI đề nghị việc đếm xe qua các trạm BOT phải được thực hiện định kỳ (khoảng 3 tháng một lần), có sự tham gia chung của cơ quan nhà nước, chủ đầu tư, đại diện doanh nghiệp, báo chí…

Người dân và báo chí phải được giám sát các trạm thu phí

Cử cán bộ tiếp nhận công dân gửi đơn kiện Formosa

Mỹ trừng phạt công ty nghi giúp Triều Tiên chế tạo vũ khí

Chỉ cần 120 triệu sẽ có căn chung cư đầy đủ tiện ích cho công nhân

Doanh nghiệp hợp tác tích cực vào cải cách hải quan