Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Áp thuế TNDN 10% đối với chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Thứ sáu, 18-11-2016 | 15:32:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.
thuế TNDN
Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải chịu thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ). Ảnh minh họa: Đức Minh

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Công văn 15888/BTC-CST gửi cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.

Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp về chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam phải trả tiền cho việc sử dụng nhãn hiệu này, Bộ Tài chính chính thức có ý kiến.

Về hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ thì việc cho phép bên Việt Nam sử dụng nhãn hiệu kèm theo việc thu tiền chuyển quyền sử dụng của bên nước ngoài không phải là hoạt động nhượng quyền thương mại (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Thương mại), cũng không phải là hoạt động cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ liên quan đến sở hữu trí tuệ (thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Khoa học và công nghệ) mà là hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ nhưng không phải là hoạt động chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định: “Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm (bao gồm: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp: chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm)”.

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC quy định: Tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập bản quyền là 10%.

Qua đó, Bộ Tài chính nêu rõ, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có phát sinh khoản thu nhập được trả cho quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì khoản thu nhập này thuộc đối tượng chịu thuế TNDN và tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế là 10%.

Đề cập tới thuế giá trị gia tăng (GTGT, Bộ Tài chính hướng dẫn rõ, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài nhận tiền từ hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu mà phù hợp với quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ thì phải chịu thuế GTGT và thuế suất thuế GTGT là 10% (nếu áp dụng theo phương pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế là 5% (nếu áp dụng theo phương pháp trực tiếp).

Theo Đức Minh(TC)

 

Ý kiến bạn đọc (0)