Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bãi bỏ Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP; Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thống nhất đầu mối quản lý sản phẩm thực phẩm

Thứ năm, 29-09-2017 | 10:20:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bãi bỏ Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP; Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thống nhất đầu mối quản lý sản phẩm thực phẩm

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các Hiệp hội: Sữa, Chè, Thủy sản, Eurocham, Ban đồ uống & thực phẩm Amcham

Công văn: 2360/PTM - VP, Ngày: 21/09/2017

Nội dung kiến nghị:

Vấn đề kiểm tra hàm lượng formaldehyt trên các sản phẩm dệt may theo quy định của Bộ Công Thương, thủ tục Xác nhận Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (ATTP) quy định tại NĐ 38/2012/NĐ-CP và Thông tư 19/2012/TT-BYT của Bộ Y tế là 2 vấn đề gây bức xúc cho các doanh nghiệp (DN) trong nhiều năm qua.

Vấn đề kiểm tra hàm lượng formaldehyt đã được Bộ Công Thương bãi bỏ. Riêng vấn đề xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP - mặc dù đã được Chính Phủ đánh giá là ”chưa được quy định trong Luật ATTP”, ”ít hiệu quả trong triển khai thực tiễn”, ”không còn được sử dụng trong quản lý ATTP của các quốc gia trên thế giới” cần sửa đổi (Báo cáo số 37/BC-CP ngày 3/2/2017 của Chính phủ về ATTP gửi Đoàn Giám sát Quốc hội), đã được Nghị quyết 19/2017 của Chính Phủ cùng kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc đối thoại ngày 13/5/2017 và trong chỉ đạo 321/TB-VPCP ngày 21/7/2017 yêu cầu phải bỏ - vẫn chưa được bãi bỏ.

Sau nhiều lần, và nhiều cơ quan, đơn vị, công luận kiến nghị vẫn không được Bộ Y tế (BYT) tiếp thu, hơn nữa còn đưa ra những lập luận có tính nguỵ biện, thiếu cơ sở như: phải giữ xác nhận công bố ATTP vì nguy cơ cao mất ATTP từ ‘rau 2 luống, lợn 2 chuồng’ (nhưng thực ra xác nhận công bố ATTP chỉ áp dụng cho sản phẩm bao gói sẵn, không áp dụng cho các thực phẩm tươi sống nói trên); hay nguy cơ mất ATTP là rất lớn nếu bỏ xác nhận công bố ATTP cho thực phẩm bao gói sẵn do ý thức kém của người dân (nhưng chính Báo cáo 37/BC-CP của Chính phủ đã xác định gần 98% ngộ độc thực phẩm là do bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố, chứ không phải do thực phẩm bao gói sẵn; báo cáo này cũng thừa nhận xác nhận công bố ATTP là không có tác dụng quản lý ATTP), ngày 15/8/2017,  đại diện các Hiệp hội nêu trên đã tiếp tục tổ chức cuộc họp về vấn đề này. Dự họp, ngoài đại diện các Hiệp hội còn có Lãnh đạo Vụ Khoa Giáo – Văn xã (Văn phòng Chính phủ), đại diện 2 Bộ NN&PTNT và Bộ KH-CN, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI).

 Các bên tại cuộc họp đều đồng quan điểm và nhấn mạnh mong muốn đồng hành cùng Chính phủ để quản lý ATTP tốt hơn, hiệu quả hơn trên cơ sở hợp pháp, có cơ sở khoa học và hội nhập; không nhiêu khê, hao tổn thời gian-tiền bạc và kém hiệu quả như hiện nay. Các Hiệp hội xin gửi kèm theo đây báo cáo kết quả cuộc họp. Các Hiệp hội xin  kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng một số vấn đề sau đây:

1) Đề nghị bãi bỏ quy định cấp Giấy Xác nhận phù hợp quy định ATTP tại NĐ 38/2012/NĐ-CP do hiệu quả quản lý thấp và không có tác dụng bảo đảm ATTP cho người tiêu dùng. Có thể xem xét thay quy định trên bằng quy định: nhà sản xuất (hoặc nhà kinh doanh thực phẩm có giấy ủy quyền hợp pháp của nhà sản xuất) phải tuân thủ quy định của BYT về ATTP bằng cách gửi tới BYT bản đăng ký chất lượng thực phẩm với đầy đủ các chỉ tiêu và mức giới hạn ATTP theo đúng quy định của BYT và đồng thời, công bố các chỉ tiêu, hàm lượng đó trên nhãn, bao bì sản phẩm và tài liệu kèm sản phẩm theo đúng quy định tại Điều 23 Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Quy định của BYT về ATTP cho các sản phẩm, nhóm sản phẩm chưa có quy chuẩn phải được công khai, minh bạch. Mẫu Bản Đăng ký chất lượng thực phẩm do BYT quy định. Việc đăng ký được thực hiện bằng đường điện tử. Số đăng ký được Hệ thống cấp ngay sau khi BYT nhận được bản đăng ký đúng mẫu, điền đầy đủ nội dung quy định (tương tự như việc cấp số Tờ khai Hải quan hiện nay). Hồ sơ đăng ký do DN lưu, BYT kiểm tra khi cần thiết.

Bãi bỏ quy định về việc cấp Giấy Xác nhận phù hợp quy định ATTP tại NĐ 38/2012/NĐ-CP, đồng thời thay bằng quy định như đề xuất trên không ảnh hưởng công tác quản lý ATTP nhưng sẽ tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng triệu ngày công mỗi năm.

2) Theo quy định hiện hành, ngoài việc phải được xác nhận Công bố phù hợp quy định ATTP, mỗi lô hàng nhập khẩu đều phải kiểm tra thực tế về ATTP. Theo số liệu của Cục CNTT – TCHQ, năm 2016 có 163.960 lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra ATTP trước khi thông quan. Đây cũng là một gánh nặng thủ tục, chi phí cho DN kinh doanh lĩnh vực này. Để khắc phục tình trạng này, Nghị quyết 19 của Chính Phủ các năm 2015, 2016, 2017 đã yêu cầu các Bộ áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, đến nay chưa có Bộ nào áp dụng. Thủ tục xin kiểm tra giảm ở Cục ATTP-Bộ Y Tế rất khó khăn, mất tới nhiều tháng. Thực hiện quy định của NQ 19, đề nghị Chính Phủ quy định chi tiết thực hiện khoản 3 Điều 39 Luật ATTP (“Chính phủ quy định cụ thể việc miễn kiểm tra nhà nước về ATTP đối với một số thực phẩm nhập khẩu”), theo hướng áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực kiểm tra chuyên ngành nói chung, trong lĩnh vực kiểm tra ATTP nói riêng, theo đó: Miễn kiểm tra khi thông quan đối với thực phẩm nhập khẩu của doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt pháp luật. Việc kiểm tra, thanh tra thực hiện theo quy định tại các điều 66, 67 Luật ATTP.

3) Hiện nay, các Bộ quy định thủ tục quản lý ATTP không thống nhất gây khó khăn cho thực hiện. Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xin kiến nghị Chính Phủ quy định thủ tục quản lý ATTP tại nghị định này, nhất là quy định rõ nội hàm 3 phương thức kiểm tra quy định tại luật ATTP, khắc phục tình trạng mỗi Bộ quy định mỗi khác như hiện nay. Đồng thời quy định điều kiện, thủ tục xét áp dụng phương thức kiểm tra giảm một cách đơn giản để nhiều mặt hàng đã được kiểm tra được áp dụng phương thức kiểm tra này (hiện nay thủ tục rất phức tạp, tỷ lệ mặt hàng được áp dụng vô cùng nhỏ, thời gian được áp dụng quá ngắn).

4) Hiện nay, phần lớn các sản phẩm thực phẩm chịu sự quản lý của nhiều hơn 1 Bộ (nhất là kiểm tra ATTP của  Bộ y tế và kiểm dịch thú y của Bộ NN&PTNT).

Xin kiến nghị Chính Phủ xem xét và quy định chỉ có mặt hàng tươi sống mới phải kiểm dịch; và với mặt hàng vừa phải kiểm dịch, vừa phải kiểm tra ATTP thì giao cho cơ quan kiểm dịch thực hiện. Giao cho cơ quan kiểm dịch sẽ là hợp lý, bởi lực lượng này luôn luôn trực tiếp tại cửa khẩu (hiện Bộ NN&PTNT đã giao cho cơ quan kiểm dịch thực hiện cả kiểm dịch và ATTP).


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Bộ Tư pháp

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)