Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban hành quyết định chính thức di dời 02 nhà máy Thép DANA-Ý và DANA-Úc tại Khu CN Thanh Vinh, Đà Nẵng

Thứ hai, 26-07-2018 | 13:20:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ban hành quyết định chính thức di dời 02 nhà máy Thép DANA-Ý và DANA-Úc tại Khu CN Thanh Vinh, Đà Nẵng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA)

Công văn: 1602/ PTM - VP, Ngày: 25/07/2018

Nội dung kiến nghị:

Kể từ khi UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thông báo số 30/TB-UBND ngày 23/3/2018, Công ty CP Thép DANA-Ý và Công ty CP Thép DANA-Úc thép đã tạm thời hoạt động trở lại từ ngày 26/3/2018, nhưng vẫn ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng, không thể ổn định sản xuất. Cụ thể như công ty không thể tiếp tục sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch mới khi chưa biết được sự bố trí của thành phố sẽ như thế nào khi chỉ còn khoảng 3-4 tháng nữa là các nhà máy phải chấm dứt hoạt động tại Khu Công nghiệp Thanh Vinh; Các ngân hàng ngừng giao dịch bảo lãnh L/C để mua nguyên vật liệu sản xuất; Các đối tác dừng đặt hàng; Những bức xúc của người dân quanh khu vực nhà máy; Một số khó khăn từ các cơ quan liên quan khi nhập khẩu các nguyên liệu phụ để sản xuất thép, v.v. Những hệ lụy trên sẽ dẫn tới hơn 1.500 công nhân của nhà máy sẽ bị mất việc làm, cuộc sống của các gia đình này sẽ là gánh nặng xã hội cho thành phố Đà Nẵng trong việc ổn định an sinh xã hội; Công ty sẽ mất uy tín cùng với thương hiệu đã dày công xây dựng hơn 30 năm qua, v.v.

Việc di dời một nhà máy và đưa vào hoạt động ổn định còn khó khăn gấp nhiều lần so với việc đầu tư một nhà máy mới. Vì vậy, để giúp nhà máy chuẩn bị phương án di dời và xây dựng mới, VSA kiến nghị UBND Tp.Đà Nẵng sớm ban hành quyết định chính thức về việc chấm dứt hoạt động các nhà máy; Quyết định bố trí khu vực mới cho nhà máy di dời đến hay Nhà máy phải di dời khỏi thành phố Đà Nẵng; Phương án đền bù, và các gói hỗ trợ cho các nhà máy nhằm giảm bớt các khó khăn trong quá trình di dời, buộc phải ngừng sản xuất; Đồng thời Thành phố cũng phải giải thích với người dân về chính sách của Thành phố trong thời gian tới và những vấn đề liên quan để người dân không còn bức xúc, gây khó khăn cho nhà máy.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)