700 tỷ đồng cổ phần của gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tại Điện Quang

Theo Anh Minh - Việt Chung/ VNE