PCI 2016: Vẫn còn những “Hòn Đá Tảng” trong cải cách

Những lĩnh vực đã có nhiều thay đổi:

Nhiều lĩnh vực cần cải thiện:

Ông Nguyễn Xuân Anh – Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Không phải cứ dẫn đầu đã là tốt nhất

Đà Nẵng đã 7 lần đứng đầu PCI. Tuy nhiên, dù đứng đầu hay không đứng đầu Đà Nẵng luôn cố gắng nỗ lực vì một môi tường kinh doanh thuận lợi cho DN. Đà Nẵng không vì vị trí dẫn đầu cả nước. Chúng tôi chỉ suy nghĩ đơn giản nỗ lực hết sức mình. Sự thành công của DN là sự thành công của cấp ủy đảng, chính quyền Đà Nẵng. Hơn nữa, trong thang điểm 100 của PCI, Đà Nẵng mới đạt 70 điểm, tức là dư địa cải cách còn rất nhiều. Chúng tôi không bằng lòng với kết quả Đà Nẵng đạt được trong những năm qua, mà phải cố gắng hơn nữa. Bởi điểm số vẫn chưa đạt so với kỳ vọng. Chúng tôi cần công khai, minh bạch để các DN đến Đà Nẵng đều được đối xử bình đẳng như nhau. Chúng tôi cũng phải cải cách hơn nữa các dịch vụ hành chính, tiếp cận đất đai… để hỗ trợ DN tốt nhất. Phải làm sao để DN nhận thấy mình được hỗ trợ tối đa bằng các chính sách tốt. Thủ tướng giao Đà Nẵng phải đạt 40.000 đến 50.000 DN vào năm 2020. Hiện Đà Nẵng đã có 19.000 DN. Chúng tôi còn phải cố gắng nhiều.

LS Trần Hữu Huỳnh – Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam: Đẩy mạnh sức lan toả của PCI tới cấp địa phương

Các địa phương đều đã ý thức được vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Mỗi địa phương đều đang cố gắng tìm kiếm cho mình một giải pháp thông qua những sáng kiến cải cách. Từ mô hình PCI với các chỉ số thành phần khá tiên tiến so với các tiêu chuẩn của thế giới, một số địa phương đã coi đó là tiêu chuẩn mẫu mực để phấn đấu cải cách.

Hơn nữa, rõ ràng sức ảnh hưởng của PCI ở một số cấp sở, ngành, huyện thị còn hạn chế. Tận dụng dư địa này sẽ là cơ hội để các địa phương cải thiện môi trường kinh doanh. Đấy cũng có thể là một trong những nguyên nhân giải thích vì sao các tỉnh tuy thuộc top đầu PCI nhiều năm nhưng điểm số không cải thiện được nhiều. Một số tỉnh trong nhóm này đã nhận thấy được vấn đề, đã bắt đầu tổ chức việc xếp hạng các quận huyện, sở ngành… Nhiều hiệp hội DN cũng mong muốn tiếp tục làm sâu hơn, rõ hơn trách nhiệm các sở, quận, huyện… Điều này là đúng vì chỉ có biết để quy trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức và cá nhân ở mọi cấp trong hệ thống chính quyền địa phương thì PCI mới phát huy hơn nữa tác dụng cải cách và cải cách mới sâu rộng và bền vững được.

Theo Báo DĐ DN