Cho phép được hoàn thuế tự vệ của 8 lô hàng thép nhập khẩu để sản xuất vật liệu hàn của công ty cổ phần que hàn Việt Đức

Ngày 19/9/2017, Bộ Công Thương có công văn số 8676/BCT-PVTM gửi Tổng cục Hải quan trao đổi về vướng mắc trong việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo đó: Bộ Công Thương nhận thấy ý kiến của Tổng cục Hải quan là đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên... Bộ Công Thương đề nghị Quý Bộ xem xét lại hồ sơ và nếu có thể thì có phương án giải quyết cho Công ty.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra lại hồ sơ xin hoàn thuế của Công ty CP que hàn Việt Đức. Căn cứ quy định tại Điều 1 Quyết định số 3914/QĐ-BCT; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13; căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ; căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 39, khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì các tờ khai nhập khẩu đối với mặt hàng thép hợp kim cán nóng dạng cuộn không đều, đường kính 6.5mm dùng làm lõi que hàn, tiêu chuẩn JISG 3503-2006 thuộc chương 98110000 (mặt hàng thuộc đối tượng chịu thuế tự vệ theo Quyết định số 2968/QĐ-BCT) không đứng tên Công ty CP Que hàn điện Việt Đức- công ty có tên trong danh sách được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 3914/QĐ-BCT (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức ký hợp đồng mua lại mặt hàng này của các Công ty đứng tên trên tờ khai) nên cơ quan hải quan không có cơ sở hoàn thuế cho Công ty CP Que hàn điện Việt Đức.

Vì vậy, Tổng cục Hải quan đang tiếp tục trình Bộ Tài chính dự thảo công văn trả lời theo hướng vẫn giữ nguyên quan điểm, không đủ cơ sở hoàn thuế như đã hướng dẫn tại công văn số 3410/TCHQ-TXNK ngày 23/5/2017; công văn 5313/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2017.