Nhân rộng mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững

Toàn cảnh Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững VN 2017.

Toàn cảnh Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững VN 2017.

Chủ đề của VCSF 2017 là “Nhân rộng những mô hình kinh doanh giúp giải quyết các thách thức phát triển bền vững”. Theo đó, Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận xoay quanh nội dung như thế nào để tạo lập môi trường kinh doanh sáng tạo nhằm đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội.

VCSF 2017 sẽ là một Diễn đàn tương tác hiệu quả, tại đó các đại biểu sẽ cùng nhau cập nhật, trao đổi các ý tưởng, mô hình và thông lệ kinh doanh bền vững, từ đó khai phá những cơ hội kinh doanh tiềm năng. Diễn đàn cũng sẽ là dịp để các nhà điều hành doanh nghiệp trực tiếp đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, qua đó giúp tăng cường hỗ trợ từ phía Chính phủ đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cuối tháng 9/2015, Việt Nam cùng với 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã chính thức thông qua 17 Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) – trọng tâm của chương trình nghị sự phát triển toàn cầu cho 15 năm tiếp theo (Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững). Kể từ đó tới nay, Chính phủ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả Chương trình Nghị sự này tại Việt Nam, trong đó tiêu biểu là việc “địa phương hoá” các SDGs (V-SDGs) sao cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, nỗ lực của một mình Chính phủ là không đủ để thực hiện các mục tiêu tham vọng này. Nỗ lực cần đến từ tất cả các bên trong xã hội, trong đó khu vực doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp có thể hiện thực hoá các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua hoạt động kinh doanh của mình, cụ thể là thông qua những giải pháp kinh doanh sáng tạo: có tác động mạnh mẽ, mang tính quy mô, có thể đo lường hiệu quả, có thể nhân rộng và vượt ra khỏi hình thức kinh doanh thông thường.

Theo đó, Phiên toàn thể của hội thảo sẽ tập trung vào thúc đẩy và nhân rộng các mô hình kinh doanh sáng tạo để thực hiện thành công SDGs do Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp quốc tại Việt Nam trình bày.

Các đại biểu trao đổi trước giờ diễn ra Diễn đàn.

Các đại biểu trao đổi trước giờ diễn ra Diễn đàn.

Các đại biểu trao đổi trước giờ diễn ra Diễn đàn.

Các đại biểu trao đổi trước giờ diễn ra Diễn đàn.

DĐDN sẽ tiếp tục cập nhật nội dung liên quan đến sự kiện này.

Theo Ngọc Hà-Thy Hằng- Ảnh Quốc Tuấn(Báo DĐ DN)