Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là những cỗ máy tạo ra việc làm bền vững


Đại diện lãnh đạo các tổ chức cùng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chương trình việc làm bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021. Ảnh: Nguyễn Long.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cùng Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Bùi Văn Cường, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Bảo và Giám đốc ILO Việt Nam Chang – Hee Lee, cùng ký kết vào văn kiện.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết: “Trong chu kỳ hợp tác mới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, đảm bảo quyền lợi của người lao động, của doanh nghiệp và của xã hội”.


Các lãnh đạo ký Biên bản ghi nhớ. Ảnh: Nguyễn Long.

ILO và các đối tác thống nhất xác định ba ưu tiên quốc gia trong thời gian tới, bao gồm thúc đẩy việc làm bền vững và tạo môi trường thuận lợi cho các cơ hội kinh doanh bền vững; giảm đói nghèo thông qua việc mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội tới tất cả mọi người và giảm các hình thức việc làm không thể chấp nhận được, đặc biệt cho đối tượng dễ bị tổn thương nhất; và xây dựng cơ chế quản trị thị trường lao động hiệu quả tuân thủ những nguyên tắc cơ bản và quyền trong lao động.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng: “Việc làm bền vững là kết quả và động lực của phát triển bền vững cho nên vấn đề việc làm bền vững là vấn đề quan trọng nhất đối với mọi nền kinh tế. Suy cho cùng mục tiêu mà chúng ta hướng tới dù là công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng nào thì cuối cùng người dân cũng phải có việc làm”.

“Điều quan trọng nhất để tạo ra việc làm bền vững là tạo ra những cỗ máy tạo ra việc làm, mà cỗ máy này chính là các doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những giải pháp chúng ta chú trọng bàn luận ở APEC là chú trọng vào doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Phát triển chính sách cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chính là một định hướng chính sách quan trọng để tạo ra việc làm ổn định cho nền kinh tế”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2017 – 2021 lần này là thúc đẩy cơ hội việc làm bền vững và tăng năng suất cho mọi phụ nữ và nam giới trong điều kiện việc làm tự do, bình đẳng, an toàn và tôn trọng nhân phẩm. Chương trình này phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và Kế hoạch một Liên Hợp Quốc cho cùng giai đoạn. ILO cam kết cùng chung sức với các đối tác ba bên để đạt được những mục tiêu chung.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức cùng cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện chương trình việc làm bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021, hướng tới một xã hội thịnh vượng với hệ thống an sinh xã hội bao phủ toàn dân.

Theo Nguyễn Long(Báo DĐ DN)