Quy định bắt buộc tổ chức lực lượng tự vệ sẽ tạo gánh nặng cho các doanh nghiệp

Điều 19 của Luật Dân quân tự vệ quy định các doanh nghiệp phải có lực lượng tự vệ được thành lập theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Trong trường hợp chưa có tổ chức tự vệ thì người lao động trong độ tuổi phải được cử về địa phương để tham gia dân quân tự vệ có thể tác động lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ.

Tờ trình của cơ quan soạn thảo cũng đã thừa nhận việc tổ chức lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp và việc cử người lao động của doanh nghiệp về địa phương để tham gia dân quân tự vệ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không khả thi, đặc biệt là tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Theo quan điểm của VCCI, việc yêu cầu người lao động tham gia lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp có thể gây trùng lặp, chồng chéo, tạo gánh nặng cho nền kinh tế, thậm chí không thể thực hiện được. Cụ thể, mỗi cá nhân đáp ứng điều kiện về độ tuổi đều có nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ tại nơi cư trú. Việc yêu cầu tham gia thêm lực lượng tự vệ tại nơi làm việc có thể gây ra sự trùng lặp, chồng chéo.

Tờ trình Dự thảo chưa quy định chi phí hoạt động của lực lượng tự vệ tại doanh nghiệp sẽ do doanh nghiệp hay người lao động chịu? Thời gian tham gia sẽ được tính vào thời giờ làm việc và được trả lương hay không?

Theo VCCI, nếu yêu cầu các doanh nghiệp chịu chi phí này thì sẽ làm tăng chi phí sản xuất, đội giá thành sản phẩm, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam...  Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt nam đã phải đóng thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước, và nguồn tài chính này đã được sử dụng để chi tiêu cho hoạt động quốc phòng.

Nếu các chi phí và thời gian này do người lao động chịu, tức là nằm ngoài hợp đồng lao động thì theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, chủ sử dụng lao động (doanh nghiệp) lại không có quyền yêu cầu người lao động tham gia lực lượng tự vệ.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định việc tổ chức lực lượng tự vệ tại các doanh nghiệp chỉ mang tính tự nguyện, nhà nước khuyến khích mà không bắt buộc.

Theo Huyền Trang(báo DĐ DN)