Mua sắm dưới 500 triệu được chào hàng cạnh tranh rút gọn?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng đối với gói thầu quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng, gói thầu quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 1, Điều 23 Luật Đấu thầu có giá trị không quá 1 tỷ đồng, gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Đối với trường hợp của ông Thọ, việc áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn phải tuân thủ theo quy định nêu trên. Trường hợp nguồn vốn là nguồn mua sắm thường xuyên thì hạn mức áp dụng quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn là không quá 200 triệu đồng.

Theo Chinhphu.vn