Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1/2018

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 0228 /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 1 năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG THÁNG 1

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp

Trong tháng 1/2018, VCCI nhận được 14 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. Các văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp VCCI nhận được trong tháng 1/2018 có nội dung liên quan đến các lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính có 3 công văn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp với các nội dung: hướng dẫn công ty TNHH Tân Thành giải quyết bồi thường bảo hiểm cháy nổ với công ty TNHH MTV Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (nay là Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam); giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Sepzone - Linh Trung Việt Nam về chính sách thu tiền thuê đất và tính tiền chậm nộp tiền thuê đất và hoàn thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH đầu tư dịch vụ thương mại Mỹ Mãn.

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 3 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp với nội dung: về giấy phép thành lập ngân hàng tài trợ vốn để nuôi trồng thủy sản và giấy phép thành lập công ty vận chuyển hàng hóa hàng không theo phương thức 100% vốn đầu tư của Mỹ tại Việt Nam; thủ tục mua lại phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam và việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài …

1.3. Một số bộ, ngành, địa phương khác:

- Bộ Công Thương trả lời Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam về việc gia hạn thời gian thực hiện áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh.

 - Bộ Giao thông Vận tải có văn bản trả lời Hiệp hội taxi Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội việc thực hiện quy định liên quan đến niên hạn xe taxi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản trả lời kết quả xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hương Sen Việt về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời Công ty TNHH Blum Việt Nam hướng dẫn thủ tục thực hiện việc thanh toán không có tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.

- Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty Cổ phần kỹ thuật môi trường Việt An, theo đó, Cục Viễn Thông đã cấp Giấy chứng nhận hợp quy và Giấy phép nhập khẩu cho công ty.

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây về việc kiểm tra, rà soát việc triển khai Dự án khu nhà hỗn hợp, cao tầng đô thị Sông Đà  và một số nội dung liên quan đến việc xin thuê đất tại số 143 đường Trần Phú, Quận Hà Đông.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV Bình Minh Phước Long về việc giải quyết nợ đọng xây dựng nông thôn mới tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Hiện tỉnh đã bố trí vốn, tuy nhiên thủ tục thanh, quyết toán còn chêch lệch số liệu về công nợ giữa huyện Phước Long và công ty nên chưa thực hiện được việc thanh, quyết toán.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông về gói thầu số 01 thuộc dự án xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Tuyên Quang.  UBND tỉnh Tuyên Quang trả lời dứt điểm đối với việc xin điều chỉnh giá vật liệu, nhân công, máy thi công là không có cơ sở và yêu cầu Chủ đầu tư và nhà thầu thanh quyết toán dứt điểm theo hợp đồng đã ký kết.

1.8. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 1/2018, VCCI nhận được 6 văn bản trả lời 9 kiến nghị. Các văn bản trả lời kiến nghị VCCI nhận được đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị cụ thể như sau:

- Công văn số 26/TCT-CS ngày 3/1/2018 của Tổng Cục thuế - Bộ Tài chính trả lời đơn khiếu nại của ông Võ Thái Sơn về chính sách thuế GTGT. (Kiến nghị số 4, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11/2017 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI).

- Công văn số 17/BXD-VLXD ngày 3/1/208 của Bộ Xây dựng và Công văn số 609/TCHQ-PC ngày 30/1/2018 của Tổng cục Hải Quan trả lời kiến nghị của Công ty CP đầu tư và khoáng sản Vico – Quảng trị về việc Tổng cục Hải Quan có công văn số 7406/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2017 yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện dừng thủ tục hải quan xuất khẩu khoáng sản là cát trắng silic theo ý kiến của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ giải pháp tổng thể để giải quyết vấn đề xuất khẩu cát trong đó có cát trắng silic. Trước mắt cho phép các doanh nghiệp được tiếp tục thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký đang còn hiệu lực đến thời điểm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của  Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.  (Kiến nghị số 2, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11/2017 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI).

- Công văn số 668/BNN-QLDN ngày 23/1/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trả lời kiến nghị của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa –VCCI về việc đề nghị nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tàu để thu  hút ngư dân tham gia bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi của  ngư dân trước các rủi ro. Bộ NNPTNN khẳng định hiện chưa có cơ sở pháp luật để triển khai việc hỗ trợ này. (Kiến nghị số 5, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11/2017 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI).

+ Công văn 668 cũng trả lời 2 kiến nghị của Công ty cổ phần Đức Minh và Công ty TNHH Rượu Vạn Phát do Văn phòng Chính phủ chuyển nhưng Bộ chưa trả lời (theo thống kê của VCCI)

- Công văn số 609/TCHQ-PC ngày 30/1/2018 của Tổng cục Hải Quan trả lời kiến nghị của Công ty Vận tải Đa phương thức Duyên Hải – Phú Thọ về việc tiếp tục duy trì sự hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân- TP Việt Trì, Phú Thọ. Tổng cục đề nghị công ty Duyên Hải hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo đúng quy định và gửi hồ sơ để Tổng cục công nhận. (Kiến nghị số 6, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11/2017 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI).

+ Công văn số 609 cũng trả lời 6 kiến nghị của các doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ chuyển giải quyết trong tháng 10 và 11/2017 nhưng chậm trả lời.

- Công văn số 365/BHXH-DVT ngày  31/1/2018 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam  trả lời các kiến nghị trong Báo cáo tháng 10  số 3121A/PTM-VP ngày 20/11/2017 của VCCI gồm các nội dung:

+ Việc lựa chọn thuốc bảo hiểm y tế;

+ Công tác xây dựng giá kế hoạch của sản phẩm;

+ Việc phê duyệt kết quả trúng thầu;

+ Quy trình thanh toán tiền mua thuốc;

+ Việc xuất toán đối với kết quả trúng thầu thuốc.

Qua theo dõi, VCCI nhận thấy, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam , Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Xây dựng là những đơn vị trả lời kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và VCCI tập hợp khá kịp thời, đúng hạn. Việc trả lời kiến nghị của một số bộ, ngành, địa phương đặc biệt là các địa phương khá chậm.

  1. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Tháng 12/2017, VCCI nhận được 36 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/1/2018, đã có 31 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 5 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Tất cả các kiến nghị đều quá bị hạn trả lời.

- Tháng 1/2018 VCCI nhận được 41 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 31/1/2018, đã có 6  kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 35 kiến nghị chưa được trả lời. (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3), trong đó có một số kiến nghị đã bị quá hạn trả lời.

 II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 1/2018, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- VCCI hoàn thành góp ý và tiếp tục góp ý các dự thảo: Luật Giáo dục Đại học sửa đổi; Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp; Nghị định thay thế Nghị định 70 quy định việc giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi và tài sản của khách hàng; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển của phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú; Nghị định quy định lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

- Phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo khoa học “Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam”. Vấn đề năng lực cạnh tranh đang ngày càng nhận được sự quan tâm của Chính phủ tại các nền kinh tế của các quốc gia. Đối với Việt Nam, vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng đang được Đảng và Nhà nước quan tâm hàng đầu. Theo đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất là nhiệm vụ trọng yếu và vấn đề nâng cao năng suất được xác định là nội dung có tính quyết định của việc phát triển nền kinh tế Việt Nam. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Đề án nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế do Hội đồng Lý luận trung ương giao VCCI chủ trì nghiên cứu.

- Phối hợp cùng với Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức hội thảo “Tác động của Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU đối với quan hệ lao động tại Việt Nam”. Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam được đánh giá là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam với 28 nước thành viên của EU được hình thành tháng 10/2012. Đây là FTA tham vọng và toàn diện nhất mà EU đã từng kí kết với một nước đang phát triển như Việt Nam. EVFTA trở thành một trong những FTA thế hệ mới chính vì các cam kết tiêu chuẩn về lao động và môi trường có trong hiệp định. Hiện nay, EU và Việt Nam cũng đã nhất trí một chương trình toàn diện và đầy đủ về thương mại phát triển bền vững với danh mục các cam kết bao gồm việc thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động chính của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).

- Tổ chức Hội nghị: "Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp khu vực Miền Trung" tại Nghệ An. Đây là sự kiện quan trọng với sự tham gia của đại diện hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội và lãnh đạo các tỉnh thuộc khu vực miền Trung nhằm tập hợp những ý kiến, kiến nghị thiết thực để chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam toàn quốc dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào quý I năm 2018 cũng như Hội nghị Thủ tướng gặp mặt doanh nghiệp năm 2018. Hội nghị cũng là dịp để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cũng như kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong thời gian tới; Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 19/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-, Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 10-NQ/TW, Hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng lần thứ 5,  khoá XII.

- Chương trình Hành động Thực hiện Liêm chính trong kinh doanh: 

+ Tổ chức đoàn cán bộ cơ quan nhà nước đi nghiên cứu, học tập từ ngày 21-28/1/2018 tại Anh để nghiên cứu kinh nghiệm về thúc đẩy thực hiện tính liêm chính trong khu vực công và khu vực tư. Anh hiện đang là một thực tiễn thành công về kinh nghiệm chống hối lộ quan chức, thu hồi tài sản liên quan tới tham nhũng và tìm hiểu định hướng chiến lược hỗ trợ phát triển cho Việt Nam về PCTN trong thời gian tới.  Trong thời gian tại Anh, đoàn đã có các buổi gặp và làm việc với Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng  chung Anh Quốc, Văn phòng Nội các, Bộ phận thành viên nghị viện phụ trách chống tham nhũng, Đặc Phái viên của Thủ tướng Anh về Việt Nam, Lào và Campuchia, Cơ quan Quốc gia chống tội phạm, Mạng lưới Doanh nghiệp Anh quốc – Việt Nam và một số tập đoàn doanh nghiệp lớn của Anh quốc.

+ Phân tích dữ liệu và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu đánh giá thực trạng về Sáng kiến hành động thực hiện liêm chính trong kinh doanh tại Việt Nam…

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Tổ chức Hội nghị Tổng kết các hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp do VCCI chủ trì trong năm APEC 2017 bao gồm các hoạt động chính là:  Kỳ họp ABAC 4 và Đối thoại giữa ABAC với các nhà Lãnh đạo APEC, Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) và Hội nghị thượng đỉnh các Tổng giám đốc APEC (APEC CEO Summit 2017). Hoạt động của VCCI trong năm APEC đã giúp nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. VCCI cũng tăng cường xúc tiến các cuộc gặp giữa đại diện Chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp xúc doanh nghiệp song phương. Đã có nhiều hợp đồng, biên bản ghi nhớ được ký kết. Tiếp nối thành công của các hoạt động sau APEC, VCCI sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động xúc tiến song phương và đa phương, gia tăng hiệu quả thành công của APEC. Đồng thời, VCCI cũng tổ chức cuộc thi ảnh “APEC CEO Summit 2017: Những khoảnh khắc đáng nhớ”; biên soạn kỷ yếu tổ chức Hội nghị APEC CEO Summit 2017 để tập hợp tất cả các bài tham luận cũng như các hình ảnh về công tác tổ chức của Hội nghị. Trước mắt, Hội nghị “Tương lai của Việt Nam – Hậu APEC”, diễn đàn VBF, phối hợp với Liên đoàn Giới chủ Pháp, Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, EUROCHAM... sẽ được tiến hành trong năm 2018. Các hội nghị song phương và đa phương cũng sẽ được VCCI tiếp tục triển khai cũng như chắp nối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Bên cạnh đó, VCCI tiếp tục phối hợp và hỗ trợ các địa phương thúc đẩy các kế hoạch đầu tư. 

- Tổ chức Festival Khởi nghiệp 2018, nhằm chào đầu tư và trao giải cho các dự án vào chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia năm 2017. Năm 2017, 15 đơn vị thuộc mạng lưới khởi nghiệp đã chọn sàng lọc ra 159 dự án xuất sắc từ 500 dự án cũng như ý tưởng kinh doanh của 1.500 thí sinh để tham gia cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia. Tại Festival Khởi nghiệp 2017, hoạt động chào đầu tư với sự tham gia của gần 30 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án cam kết sẽ triển khai thực tiễn đã tạo động lực cũng như nguồn lực để các dự án vượt qua được những khó khăn ban đầu trong quá trình xây dựng doanh nghiệp. Tổng cộng có 8 dự án lọt vào vòng chào đầu tư. Ngoài ra, tại Festival các dự án sẽ được kết nối với các tổ chức khởi nghiệp, các vườn ươm khởi nghiệp, các cố vấn, huấn luyện viên của Chương trình Khởi nghiệp quốc gia để các dự án tự xây dựng cho mình một hệ sinh thái hỗ trợ hoàn chỉnh.

- Tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sáng kiến “Zero Waste to Nature” giữa VCCI và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (UVN), Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (CCBVL), và Công ty TNHH Dow Chemical Việt Nam (Dow). Đây là sáng kiến nhằm triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của mô hình kinh tế tuần hoàn trong việc thúc đẩy thực hiện phát triển bền vững tại Việt Nam, VCCI đã tiên phong xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.  Mục tiêu của chương trình là đề xuất các khuyến nghị về chính sách giúp tạo điều kiện xây dựng thị trường nguyên vật liệu thứ cấp, đồng thời giới thiệu những thông lệ tốt của các doanh nghiệp trên thế giới đến cộng đồng doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ triển khai những sáng kiến dựa trên mô hình hợp tác công – tư, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Việc tham gia ký kết hợp tác sáng kiến “Zero Waste to Nature” nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh việc hiện thực hóa mô hình nền kinh tế tuần hoàn, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bởi vì, nếu cộng đồng doanh nghiệp vẫn tiếp tục theo đuổi mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống - nơi tài nguyên bị khai thác, sử dụng để sản xuất hàng hóa và vứt bỏ sau sử dụng – thì thế giới sẽ phải đối mặt với hàng loạt mối nguy tiềm tàng về kinh tế, xã hội, môi trường.

- Tổ chức “Diễn đàn công nghệ cho thanh niên- YouthSpark Live 2018” nhằm hỗ trợ các thanh niên, sinh viên học hỏi nhiều kiến thức và rèn luyện doanh nghiệp, doanh nhân. Diễn đàn tập trung truyền đạt, phổ biến những kĩ năng cần thiết để khởi nghiệp, chinh phục nhà tuyển dụng và làm việc trong môi trường hiện đại. Tại diễn đàn, ban tổ chức đã tiến hành buổi lễ trao giải sân chơi Giờ lập trình và giao lưu sản phẩm CNTT 2017, thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường kỹ năng công nghệ thông tin cho giới trẻ hội nhập và phát triển”, do Microsoft Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin – Bộ GDĐT và Vietnet-ICT phối hợp thực hiện.

- Một số hoạt động khác: tổ chức kết nối cho các doanh nghiệp tham dự Hội chợ Thực phẩm INDUS FOOD 2018, tham dư Hội nghị thượng đỉnh đầu tư Ấn Độ - ASEAN; tổ chức Giao lưu thương mại Việt Nam - Ấn Độ; tổ chức hội thảo “Womenwill Việt Nam - Phụ nữ trong cách mạng công nghiệp 4.0”;  tổ chức Diễn đàn chung kết cuộc thi “Bản lĩnh khởi nghiệp- Kiến tạo giá trị” tại Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề "Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn: Bất cập từ quản lý và giải pháp cho doanh nghiệp"; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Quảng Bình; tổ chức Hội thảo “Xúc tiến Thương mại, Đầu tư và Du lịch Nam Phi”...

  1. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp:

Trong tháng 1 năm 2018, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị mới phát sinh của doanh nghiệp. Danh mục các kiến nghị mới phát sinh được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Các Bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bảo hiểm xã hội Việt Nam

- UBND các TP: Hải Phòng; Đà Nẵng

- Trung tâm thông tin kinh tế (Để đăng tải lên Website)

- Lưu VT, VP (TH).   

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 1/2018 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của Bộ Y Tế (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của Bộ Tài chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của Bộ Gia Thông vận tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của Bộ Công thương (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 1/2018 của một số Bộ ngành, địa phương khác (Tải về)