Khóa học "Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – Môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015"

Nhằm hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng giới thiệu và kính mời Quý công ty tham gia khóa đào tạo trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” như sau:

Chủ đề: “Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng – Môi trường theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015” 

Thời gian: từ ngày 2-4/7/2018 (3 ngày), từ 8g00 - 16g30

Địa điểm: Hội trường số 2, tầng 7, toà nhà VCCI (cũ), số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung, kinh phí và mọi thông tin chi tiết: xem file đính kèm

Trân trọng kính mời Quý công ty quan tâm tham dự khóa học gửi danh sách cán bộ tham dự về Trung tâm Hỗ trợ DNNVV, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trước ngày 25/6/2018.

Thông tin liên hệ: Trung Tâm Hỗ Trợ DNNVV – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Số 9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội; Fax: 024-35742020; 35742030

Lê Thị Kim Thành (Tel: 024-35742022, máy lẻ 252); mobile: 0912933834,

email: thanhltk@vcci.com.vn.

Công_văn_gửi_DN1.pdf

ISO_chương_trình.pdf

Đăng_kí_khóa_ISO.docx

Hoặc đăng kí tham dự trực tuyến: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mA670_8QUUGggopDADYES15XW9lcPTRLknxRD0yZE-pUOUNJWVk2STdENFIzRjhZMExPR1FDWlEyUS4u