Cá nhân có được thuê đất Nhà nước để xây nhà cho thuê?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 thì cá nhân ông Công Minh Đức không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện xây dựng nhà ở cho thuê.

Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở phải phù hợp với quy định của pháp luật và ông cần liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Theo Chinhphu.vn