Chủ tịch VCCI kêu gọi hiệp hội, doanh nghiệp: "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Giảm nghèo là một trong những chính sách lớn, Nhà nước, nhân dân và cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa là mục tiêu quan trọng trong phát triển bền vững.

Chung tay giúp đỡ người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cũng đã trở thành phong trào mang tính truyền thống, là nét đẹp trong văn hóa của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, công tác xóa đói giảm nghèo đã đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 14.2% năm 2010 xuống còn 6,7% năm 2017. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng, ghi nhận và cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp dù còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng và xã hội đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào thành quả nói trên.

Tuy nhiên, số người nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ trên cả nước vẫn còn rất lớn. Với thông điệp “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt cho VCCI, tôi trân trọng đề nghị và mong các Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp cả nước bằng các hoạt động trực tiếp hoặc thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương với tinh thần tương thân, tương ái tiếp tục quan tâm, ủng hộ giúp đỡ người nghèo với những hình thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

  1. Chuyển khoản qua ngân hàng:
  1. Bằng tiền mặt

Đơn vị chỉ tiếp nhận: Phòng Kế hoạch -Tài chính (Phòng 109 nhà B), Văn phòng cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1. Đăng ký ủng hộ Chương trình an sinh xã hội

Văn bản đăng ký ủng hộ gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam trước ngày 12/10/2018 để tổng hợp và công bố tại Chương trình truyền hình trực tiếp (qua Ban Phong trào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi, Hà Nội; ĐT:02438256327 hoặc đ/c Ngô Đại Đức, ĐT: 0898568999. Email: daiducmt77@gmail.com).

Toàn văn lời kêu gọi của Chủ tịch VCCI (Tải về)

Theo BTT(Báo DĐ DN)