Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 2/2018

Thứ ba, 27-03-2018 | 14:27:00 PM GMT+7 Bản in

PHÒNG THƯƠNG MẠI

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Số: 0477 /PTM – VP

Báo cáo tình hình thực hiện

Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 2/2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp trong tháng 2 năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRONG THÁNG 2

  1. Tình hình trả lời các kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tập hợp

Trong tháng 2/2018, VCCI nhận được 24 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp của các bộ, ngành, địa phương. Các văn bản này đã được VCCI đăng tải đầy đủ trên Website của VCCI như quy định tại Nghị quyết 35. Các văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp VCCI nhận được trong tháng 2/2018 có nội dung liên quan đến các lĩnh vực cụ thể như sau:

1.1. Bộ Tài Chính

Bộ Tài chính có 6 công văn trả lời kiến nghị của doanh nghiệp hoặc chỉ đạo các cục Hải quan địa phương giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp với các nội dung: hướng dẫn hoạt động của chi nhánh công ty kiểm toán; về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết; điều chỉnh đơn giá đất; xử lý kết quả phân loại mặt hàng nhựa tổng hợp (Eproxy Resin)… và chất phụ gia kết hợp với Eproxy Resin cũng như việc xử lý thuế dựa trên kết quả phân loại; giải quyết kiến nghị về việc không truy thu thuế mặt hàng bản tấm kẽm dùng cho công nghiệp in; về chính sách tín dụng đầu tư của nhà nước và chính sách vay vốn đóng tàu.

1.2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp với nội dung đa số về giải thích các quy định của pháp luật về đầu thầu (5/8 văn bản) như: lựa chọn nhà thầu trong dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, điều kiện đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, thực hiện hợp đồng theo đơn giá cố định, nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu,… Các nội dung khác trả lời doanh nghiệp là: hoạt động của chi nhánh thuộc doanh nghiệp tư nhân, đầu tư kinh doanh ngành nghề cho thuê xe có động cơ.

1.3. Bộ Giao thông Vận tải

Bộ Giao thông Vận tải có 3 văn bản trả lời kiến nghị doanh nghiệp với nội dung: chiều cao tĩnh không cầu vượt sông Văn Úc, tăng cường triển khai rộng khắp và liên tục việc kiểm tra tải trọng phương tiện chở hàng trên đường bộ, có biện pháp kiên quyết bắt buộc hạ tải mới được phép tiếp tục hành trình; triển khai sớm 100% các trạm thu phí đường bộ không dừng; bố trí hợp lý vị trí các trạm thu phí; triển khai “ Trung tâm cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vận tải và khách hàng”; đề nghị xác định Uber – Grab là kinh doanh vận tải bằng taxi, giảm bớt các quy định quản lý đối với taxi truyền thống; dừng ngay việc cấp mới phù hiệu xe hợp đồng cho các phương tiện tham gia chương trình thí điểm; ban hành quy định về việc nhận diện đối với các phương tiện tham gia thí điểm; việc Uber – Grab mở rộng hoạt động đến các tỉnh, thành phố không nằm trong địa điểm cho phép thi điểm….

1.4. Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ có 2 văn bản trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp với nội dung: tính toán giá bán tịnh của hợp đồng chuyển giao công nghệ; chế tạo thiết bị 4.0 trong điều kiện thực tế tại Việt Nam.

1.5. Một số bộ, ngành, địa phương khác:

- Cục Quan hệ lao động và tiền lương, Bộ Lao động thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của doanh nghiệp về việc tiền lương đối với người lao động tại công ty TNHH Một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế có văn bản trả lời kết quả xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Hương Sen Việt về việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản trả lời kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Long Trang về việc thanh toán khối lượng công trình đường ô tô đến trung tâm xã Trà Linh, huyện Nam Trà My.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Nhất Việt về điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm

- Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Khánh Hội về việc hướng dẫn cấp đổi từ Giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng  sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

1.6. Trả lời kiến nghị VCCI tập hợp gửi Văn phòng Chính phủ:

Trong tháng 2/2018, VCCI nhận được 3 văn bản trả lời 2 kiến nghị. Các văn bản trả lời kiến nghị VCCI nhận được đều được đăng tải trên Website của VCCI và chuyển tải đến doanh nghiệp kiến nghị cụ thể như sau:

- Công văn số 726/UBND-TCNS ngày 6/2/2018 của Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang – Lào Cai về phí sử dụng hạ tầng cảng biển. Công văn khẳng định Hải Phòng đã thực hiện điều chỉnh mức phí từ 20.000đ/ tấn giảm xuống 16.000đ/tấn tương đương với giảm 20%. (Kiến nghị số 2, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 1/2018 số 0228/PTM-VP ngày 9/2/2018 của VCCI).

- Công văn số 1283/UBND-CN ngày 12/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Yên Bình Đắk Lắk về trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan đến Thông báo số 14/TB-UBND ngày 19/1/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk giải quyết kiến nghị của Công ty về vấn đề bất hợp lý trong quyết định bổ sung quy hoạch dự án chế biến tinh bột sắn tại huyện Krông Bông của UBND tỉnh Đắk Lắk. (Kiến nghị số 1, Phụ lục 1, Báo cáo tháng 11/2017 số 3353/PTM-VP ngày 14/12/2017 của VCCI).

- Công văn số 987/TCHQ-TXNK ngày 12/2/2018 của Tổng cục Hải Quan trả lời kiến nghị của Hiệp hội in Việt Nam và một số cônng ty có kiến nghị cùng nội dung về không truy thu thuế mặt hàng tấm bản kẽm dùng cho công nghiệp in (Kiến nghị số 2, Phụ lục 1, Báo cáo tháng quý 4/2017 số 0139A/PTM-VP ngày 23/1/2017 của VCCI).

  1. Các kiến nghị Văn phòng Chính phủ thông báo cho VCCI

- Tháng 1/2018, VCCI nhận được 41 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 28/2/2018, đã có 24 kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 17 kiến nghị chưa được trả lời (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 2). Tất cả các kiến nghị đều đã quá hạn trả lời.

- Tháng 2/2018 VCCI nhận được 30 kiến nghị của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ tiếp nhận qua hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Đến hết 28/2/2018, đã có 18  kiến nghị được các bộ, ngành, địa phương trả lời. Còn 12 kiến nghị chưa được trả lời. (có danh sách kèm theo tại Phụ lục 3), trong đó có một số kiến nghị đã quá hạn trả lời.

 II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP CỦA VCCI

Trong tháng 2/2018, VCCI đã triển khai các nhiệm vụ được giao như sau:

1. Triển khai các hoạt động góp phần cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp :

- VCCI hoàn thành góp ý và tiếp tục góp ý các dự thảo: Luật quản lý đô thị; Nghị định về hóa đơn điện tử; Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư quy định việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 215/2013/TT-BTC hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Thông tư về thông tin, chỉ dẫn, trang thiết bị phục vụ khách hàng, thiết bị an toàn trên phương tiện giao thông đường sắt; Thông tư hướng dẫn Nghị định 139/2017/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong đầu tư xây dựng; Thông tư sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVR về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

- Phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 7 hiệp hội doanh nghiệp tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. So với Nghị định 38/2012/NĐ-CP trước đây, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục đăng ký, công bố sản phẩm; kiểm tra chuyên ngành về thực phẩm. Đơn cử việc mở rộng diện không cần kiểm tra đối với các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại các cửa hàng miễn thuế; hay sản phẩm nhập khẩu chỉ để sản xuất, gia công nội bộ trong cơ sở. Phương thức kiểm tra các sản phẩm nhập khẩu giảm nhiều so với Nghị định số 38, chỉ kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP cũng giao cho các doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm do mình sản xuất, tăng cường hậu kiểm thay cho việc tiền kiểm như trước đây. Các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, các cơ sở sơ chế sản phẩm ban đầu, các nhà hàng, cửa hàng ăn uống… sẽ không phải xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm mà được quyền tự công bố và chịu trách nhiệm. Ước tính, việc thực thi Nghị định số 15/2018/NĐ-CP sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% thời gian và công sức trong việc thực thi thủ tục hành chính giúp; tiết kiệm 10.000 ngày công, và tiết kiệm 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, việc này cũng giúp hạ giá thành của thực phẩm mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng

- Tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tốt trong điều hành kinh tế cấp tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn theo yêu cầu của các tỉnh, địa phương nhằm thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh.

  1. Triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp:

- Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc quan tâm và hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và phát triển ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo có thêm thông tin về qui hoạch phát triển điện lực, các dự án đầu tư về phát triển nguồn điện, lưới diện truyền tải và phân phối, qui hoạch và hiện trạng phát triển năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc và Việt Nam…, VCCI phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức “Diễn đàn ngành điện lực và năng lượng tái tạo Việt Nam - Hàn Quốc”. Với mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng sản xuất từ năng lượng tái tạo lên 32% vào năm 2030 và 43% vào năm 2050, Việt Nam hiện có khoảng 50 dự án điện gió, hơn 100 dự án điện mặt trời và nhiều dự án phát triển năng lượng sinh khối khác đang được nghiên cứu để phát triển. Đây chính là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào các dự án dài hạn, góp phần tích cực vào sự thịnh vượng của cả hai quốc gia. Trong khi đó, Hàn Quốc được xem là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc phát triển điện lưới thông minh, quản lý sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm, an toàn… Vì vậy, Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo và điện lưới thông minh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự đã được nghe giới thiệu cơ chế chính sách của Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo như ưu đãi về tín dụng đầu tư, thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho các dự án năng lượng tái tạo, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về năng lượng... Cũng tại diễn đàn, một số thỏa thuận hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh giữ doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã được ký kết.

- Phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tổ chức buổi “ Giao lưu thương mại Việt Nam – Hà Lan” tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự có 16 doanh nghiệp đến từ Hà Lan, hoạt động trong các lĩnh vực nhựa tái chế, vải nhuộm, quần áo thể thao, thiết kế và quy hoạch kiến trúc đô thị, xử lý nước thải công nghiệp và xử lý khí (sinh học), vật liệu xây dựng bền vững thực phẩm và thức ăn chăn nuôi… và đông đảo doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Hà Lan. Hiện nay, Hà Lan không chỉ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu mà còn là nhà đầu tư số một của châu Âu vào Việt Nam với số vốn đầu tư hàng năm đạt trên 8 tỷ USD. Đặc biệt, Hà Lan là nước đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược theo lĩnh vực với Việt Nam. Lĩnh vực đang được hai nước hợp tác phát triển đó là thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước; nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực. Các doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan tham dự buổi Giao lưu đã có cơ hội tiếp xúc trực tiếp và thảo luận về khả năng hợp tác làm tiền đề cho quan hệ hợp tác đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau này.

- Tổ chức được 6 khoá đào tạo cho gần 170 lượt cán bộ quản lý và chuyên môn của các doanh nghiệp với các nội dung về: Quản trị doanh nghiệp cơ bản và cao cấp; Marketing; Pháp luật thương mại Việt Nam và quốc tế... Đồng thời, thường xuyên tổ chức cung cấp thông tin và tư vấn (trực tiếp và qua các kênh thông tin của VCCI) cho các doanh nghiệp và cá nhân có yêu cầu về các vấn đề đăng ký kinh doanh, pháp luật quốc tế, giới thiệu sản phẩm, thị trường, đối tác...

  1. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp:

Trong tháng 2 năm 2018, VCCI tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp tập hợp các kiến nghị mới phát sinh của doanh nghiệp. Danh mục các kiến nghị mới phát sinh được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban Thường trực;

- VPCP (Vụ ĐMDN);

- Các Bộ: Tài chính; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Ngoại giao

- Trung tâm thông tin kinh tế (Để đăng tải lên Website)

- Lưu VT, VP (TH).   

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 2/2018 (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 2/2018 của Bộ Tài Chính (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 2/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 2/2018 của Bộ Giao Thông vận tải (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 2/2018 của Bộ Khoa học và công nghệ (Tải về)

Giải đáp kiến nghị trong tháng 2/2018 của một số Bộ ngành địa phương khác (Tải về)

 

Ý kiến bạn đọc (0)