Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bị thu hồi đất thuê trả tiền hàng năm thì có được bố trí thuê địa điểm khác?

Chủ nhật, 24-06-2018 | 15:32:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có trả lời kiến nghị của Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng và cho biết, sau khi công ty này bị thu hồi đất, nếu tiếp tục có nhu cầu thuê đất để kinh doanh thì đề nghị UBND tỉnh thực hiện việc cho thuê đất theo quy định.
VNF
Ảnh T.L minh họa

Theo Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính, trường hợp Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để đầu tư, xây dựng khách sạn tại 138 đường Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, sau đó địa phương thực hiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 61, Điều 62 Luật Đất đai thì không được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi.

Pháp luật đất đai hiện hành chưa có quy định việc bố trí thuê địa điểm khác để ổn định sản xuất, kinh doanh, khi bị Nhà nước thu hồi đất, đối với trường hợp tổ chức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Vì vậy, trường hợp Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng có nhu cầu thuê đất tại vị trí khác để sản xuất, kinh doanh thì đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện việc cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai./.

Theo Minh Anh(Thời báo tài chính)
Ý kiến bạn đọc (0)