Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bỏ quy định này

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:30:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Bỏ quy định này

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Về Khoản 2, Điều 30- Nghị định 48/2015/NĐ-CP: Điều kiện của người dạy trong doanh nghiệp: là nhà giáo, nhà khoa học, kỹ sư, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, người có tay nghề cao, nông dân sản xuất giỏi có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tương ứng với cấp trình độ được phân công giảng dạy

Tuy nhiên, ngoài các đối tượng được liệt kê, thực tế tại doanh nghiệp còn có rất nhiều những đối tượng khác tham gia giảng dạy để đáp ứng nhu cầu thực tế phát sinh từ nhu cầu sản xuất kinh doanh và số lượng lao động lớn.Việc cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người dạy tại DN không thể thực hiện được do:

+ Số lượng người dạy tai DN rất lớn: mỗi người dạy chỉ có thể kèm căp 1-3 người

+ Người dạy tại DN thực tế đều trực tiếp làm cho DN, có kinh nghiệm sâu sắc, hiểu rõ công việc và đã đào tạo cho lao động trong thời gian dài nên hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu về kiến thức chuyên môn & kỹ năng giảng dạy


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)