Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần làm rõ tiêu chuẩn cụ thể của từng loại máy trong mục 5 này để doanh nghiệp có căn cứ phán đoán và dễ dàng áp dụng trên thực tế.

Thứ hai, 24-11-2017 | 11:28:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần làm rõ tiêu chuẩn cụ thể của từng loại máy trong mục 5 này để doanh nghiệp có căn cứ phán đoán và dễ dàng áp dụng trên thực tế.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH  ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ,  trong đó, Mục 5, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư quy định: các công việc gồm:  Lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại máy mài, cưa, máy phay, máy bào, máy tiện, uốn, xẻ, cắt, xé chặt, đột, dập, đục, đập, tạo hình, nạp liệu, ra liệu, nghiền, xay, trộn, cán, ly tâm, sấy, sàng, sàng tuyển, ép, xeo, chấn tôn, tráng, cuộn, bóc vỏ, đóng bao, đánh bóng, băng chuyền, băng tải, súng bắn nước, súng khí nén; máy in công nghiệp.

Việc phân loại danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt  về ATVSLĐ trong mục 5 Phụ lục ban hành kèm theo TT13/2016/TT-BLĐTBXH chưa rõ ràng làm cho  việc hiểu áp dụng một cách không thống nhất giữa cơ quan lập luật  và doanh nghiệp áp dụng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Tiếp thu nghiên cứu để quy định chi tiết hơn.

Ý kiến bạn đọc (0)