Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Các giải pháp giảm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản

Thứ năm, 30-06-2017 | 08:36:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Các giải pháp giảm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

  • Cần có biện pháp rà soát cụ thể để có những quy định xử lý cụ thể cho từng lĩnh vực, từng dự án (cả những nợ đọng đang tồn tại và những dự án sẽ triển khai trong kế hoạch tới).
  • Xây dựng bổ sung vào các Luật xây dựng, Luật đấu thầu cơ chế bảo lãnh của chủ đầu tư. Theo đó khi giá trị khối lượng gói thầu còn lại từ 30 - 40% (tùy theo hình thức thanh toán gói thầu) chủ đầu tư phải thực hiện bảo lãnh giá gói thầu. Nhà thầu có quyền dừng thi công nếu như chủ đầu tư không đảm bảo kinh phí thanh toán.
  • Về kinh phí bảo hành bị giữ lại: Khi nhà thầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành thì kinh phí bảo hành do Ngân hàng quản lý, khi nhà thầu đã thực hiện xong nghĩa vụ bảo hành theo quy định trong hợp đồng có sự xác nhận của chủ đầu tư thì ngân hàng sẽ chuyển trả nhà thầu
  • Kinh phí của nhà thầu bị giữ lại chờ quyết toán đang mịt mù không biết khi nào mới lấy được, vì vậy đề nghị khi hết thời hạn quyết toán công trình theo quy định thì chủ đầu tư phải thanh toán hết cho nhà thầu, quá thời hạn trên nhà thầu phải được tính lãi theo quy định.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)