Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần cân nhắc hợp lý danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở danh mục do các cơ sở điều trị đề xuất vì hơn ai hết chính cơ sở điều trị mới là nơi biết được họ cần những thuốc gì và chất lượng thuốc ảnh hưởng đến kết quả điều trị như thế nào.

Thứ bẩy, 24-11-2017 | 13:37:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cần cân nhắc hợp lý danh mục thuốc đấu thầu trên cơ sở danh mục do các cơ sở điều trị đề xuất vì hơn ai hết chính cơ sở điều trị mới là nơi biết được họ cần những thuốc gì và chất lượng thuốc ảnh hưởng đến kết quả điều trị như thế nào.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Trong quá trình lựa chọn Nhà thầu cung ứng thuốc sử dụng trong điều trị tại bệnh viện Bảo hiểm đã thay thế một số thuốc có hoạt chất cùng tính năng điều trị nhưng giá rẻ mà thiếu quan tâm đến nhiều yếu tố khác như hiệu quả và chất lượng điều trị, năng lực và quá trình cung ứng thuốc… Điều này đã dẫn đến tình trạng (1) Các doanh nghiệp lớn có đủ năng lực, đầu tư chiều sâu, công nghệ cao, thuốc luôn đảm bảo chất lượng nhưng không trúng thầu vì giá cao và (2) Việc chỉ quan tâm đến giá thuốc rẻ có thể dẫn đến tình trạng chi phí điều trị cao và tình trạng kháng thuốc có nguy cơ gia tăng .…


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)