Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cần loại bỏ quy định khống chế chi phí trong thuế thu nhập DN

Thứ ba, 05-09-2017 | 14:53:00 PM GMT+7 Bản in
Trả lời công văn số 9648/BTC-CST của Bộ Tài chính về góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, VCCI đề xuất bỏ quy định khống chế chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập DN đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Cần loại bỏ quy định khống chế chi phí trong thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo đó, về việc dự thảo quy định sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT), VCCI cho rằng, trong thực tế, việc xác định hàng hoá đáp ứng tiêu chí trị giá tài nguyên khoáng sản (TNKS) và năng lượng chiếm từ 51% trở lên gặp nhiều khó khăn.

VCCI lý giải, do sự khác biệt về giá trị khai thác, chất lượng TNKS ảnh hưởng đến việc tính toán giá TNKS và năng lượng. Ví dụ, một đơn vị thu mua TNKS của nhiều đơn vị khác nhau về để chế biến và xuất khẩu gặp rất nhiều khó khăn trong việc tính toán giá trị TNKS và năng lượng. Do đó, liên quan đến nội dung này, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo hướng dẫn chi tiết hơn trường hợp sản phẩm được chế biến từ TNKS lấy từ nhiều đơn vị khác nhau.

Về việc khống chế chi phí được trì khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN (TNDN) đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động, VCCI cho rằng, đây là một trong những chính sách đãi ngộ của các DN đối với người lao động. Khoản chi này là hoàn toàn chính đáng, thậm chí nên được khuyến khích vì nó là cho cho người lao động, đặc biệt là lao động có trình độ cao. Trong bối cảnh nguồn nhân lực trình độ cao của Việt Nam thường trong tình trạng thiếu hụt thì đây là biện pháp được nhiều DN sử dụng.

Ngoài ra, VCCI cho biết thêm, đối với các DN  ngoài quốc doanh, việc mua bảo hiểm giá trị cao cho người lao động có thể giúp họ tiết kiệm 20% thuế TNDN, nhưng lại mất đến 80% số tiền bảo hiểm cho người lao động. Do đó, các DN ngoài quốc doanh sẽ phải tính toán rất kỹ lưỡng khi chi tiền mua bảo hiểm cho người lao động.

Theo đó, cũng theo VCCI, bất cập chỉ xảy ra đối với một số DN nhà nước mua bảo hiểm ở mức quá cao cho người lao động. Điều này xuất phát từ kẽ hở quản lý tiền lương, thù lao và các khoản thu nhập khác của người lao động tại DN nhà nước, chứ bản chất không phải là vấn đề thuế. Do đó, việc đưa ra giới hạn chi phí được trừ đối với khoản mua bảo hiểm nhân thọ như quy định tại dự thảo là chưa thực sự hợp lý.

Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định khống chế chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN đối với khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động như trong dự thảo. Theo VCCI thì vấn đề này cần được giải quyết bằng pháp luật về quản lý doanh nghiệp nhà nước. Trong trường hợp, cơ quan soạn thảo chứng minh được sự cần thiết phải giới hạn chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thì cũng chỉ áp dụng đối với các DN nhà nước, không áp dụng đối với DN ngoài nhà nước.

 

Ý kiến bạn đọc (0)