Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

Thứ năm, 15-06-2017 | 10:43:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A hỏi, theo Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH thì người lao động làm công nhân vận hành nhà máy thủy điện và công nhân sửa chữa các thiết bị Nhà máy thủy điện có được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật không và áp dụng theo văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì chức danh nghề “vận hành máy, vận hành điện trong nhà máy điện” và “sửa chữa điện trong nhà máy điện là nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có điều kiện lao động loại IV.

Vì vậy, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm công việc “vận hành máy, vận hành điện trong nhà máy điện” và “sửa chữa điện trong nhà máy điện” là đúng theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

TheoChinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)