Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Hồ sơ thị trường Chi-lê
Cập nhật Thứ năm, 21 / 09 / 2018 17:10 PM
  • Tên chính thức: Cộng hoà Chi-lê
  • Thủ đô : Santiago de Chi-lê
  • Quốc khánh: Ngày độc lập, 18 tháng 9 (1810)
  • Diện tích: 2.006.096 km2
  • Dân số: 17,789,267 người (2017)
  • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra còn có tiếng Đức, Anh. Cộng đồng người dân tộc thiểu số còn nói tiếng Mapuche, Aymara và Quechua
  • Đơn vị tiền tệ: Đồng Peso Chilê (CLP); 1 USD = 653,9 CLP (2017)
  • Thể chế: Cộng hoà
Thông tin hồ sơ thị trường chi tiết xem tại đây
Tin tham khảo