Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Chi nhánh tại Cần Thơ

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:38:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Cần Thơ

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0710 3824918

Fax: 0710 3824169

Lãnh đạo đơn vị
Ông Võ Hùng Dũng - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0710 3812011/3824918-Ext: 109

Fax: 0710 3824169

 
Ông Nguyễn Hữu Đệ - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0710 3817470/3824918 - Ext: 119

Fax: 0710 3824169

 
Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0710 3824918 - Ext: 122

Fax: 0710 3824169

 
Ông Nguyễn Phương Lam - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0710 3824918 – Ext 106

Fax: 0710 3824169

 
Bà Nguyễn Thị Thương Linh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: Số 12, Đại Lộ Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Điện thoại cơ quan: 0710 3824918 - Ext: 116

Fax: 0710 3824169

Ý kiến bạn đọc (0)