Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Chi nhánh tại Đà Nẵng

Thứ năm, 01-01-2015 | 21:26:00 PM GMT+7 Bản in
BAN CHẤP HÀNH » BAN THƯỜNG TRỰC » CHI NHÁNH VÀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN »Chi nhánh tại Đà Nẵng

Skip Navigation Links.

Điện thoại: 0511 3812 719/ 3825 814

Fax: 0511 3822 930

Lãnh đạo đơn vị
 
Ông Nguyễn Tiến Quang - Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0511 3835 654

Fax: 0511 3822 930

 
Bà Trương Thị Kim Ánh - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0511 3565 924

Fax: 0511 3822 930

 
Ông Nguyễn Diễn - Phó Giám đốc

Địa chỉ cơ quan: 256 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại cơ quan: 0511. 3816 712

Fax: 0511. 3822 930

 
 

Ý kiến bạn đọc (0)