Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Thứ sáu, 03-08-2018 | 13:38:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

 

Ảnh minh họa

Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài

Có hiệu lực từ ngày 01/08/2018, Nghị định