Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép các xe taxi hết niên hạn sử dụng phù hiệu vào ngày 31/12/2017 được phép gia hạn thêm 12 tháng để chờ nghị định 86 sửa đổi được chính thức ban hành.

Thứ sáu, 24-10-2017 | 15:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép các xe taxi hết niên hạn sử dụng phù hiệu vào ngày 31/12/2017 được phép gia hạn thêm 12 tháng để chờ nghị định 86 sửa đổi được chính thức ban hành.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Taxi Hà Nội và 13 doanh nghiệp taxi đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Hiệp hội taxi Hà Nội đã nhận được rất nhiều công văn của các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội đề nghị được kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc cấp phù hiệu gia hạn niên hạn sử dụng xe taxi kéo dài thêm 12 tháng trong thời gian tạm thời chờ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/0/2014 của Chính Phủ được sửa đổi và ban hành.

Tại điều 17, Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/0/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có quy định “Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác”. Do quy định này nên các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội đang có số lượng xe taxi sản xuất từ năm 2010 không tính thời điểm sản xuất là đầu năm hay cuối năm chỉ được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu hoạt động taxi đến hết ngày 31/12/2017 (Đối với những xe taxi sản xuất đầu năm 2010 có niên hạn sử dụng là 8 năm, nhưng những xe sản xuất cuối năm 2010 chỉ có niên hạn sử dụng là 7 năm). Đồng nghĩa với quy định này là hàng ngàn chiếc xe taxi của các doanh nghiệp sẽ phải ngừng hoạt động để chờ đầu tư mới thay thế cá.c xe hết hạn phù hiệu và hàng ngàn lái xe taxi sẽ bị mất việc. Doanh nghiệp đã khó khăn trong việc cạnh tranh không bình đẳng giữa taxi chính thống và các loại hình xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử hoạt động như taxi đang được hưởng rất nhiều lợi thế của các quy định chính sách dành cho xe hợp đồng, lại càng khó khăn hơn do việc bị hao hụt khoảng 20 đến 30% xe bị hết niên hạn 8 năm sử dụng và không có điều kiện để thay mới ngay.

Theo dự thảo của Nghị định 86 sửa đổi quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (hiện đang được Chính phủ nghiên cứu ban hành), tại điều 16 quy định: Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

Hiệp hội taxi Hà Nội kiến nghị Chính phủ, các bộ ngành trong khi chờ nghị định 86 ban hành, cho phép các xe taxi hết niên hạn sử dụng phù hiệu vào ngày 31/12/2017 được phép gia hạn thêm 12 tháng để chờ Nghị định 86 sửa đổi được chính thức ban hành, trong đó điều khoản niên hạn sử dụng xe taxi là 12 năm đã được các Bộ ngành, các hiệp hội đồng ý nhất trí trong Dự thảo.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông Vận tải

Công văn: 11465/BGTVT-VT, Ngày: 10/10/2017

Nội dung trả lời:

Tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định “Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 08 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác. ” và nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2014. Từ khi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực đến nay nhiều đơn vị vận tải đã phải chấp hành tốt quy định này, Bộ GTVT đề nghi Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tuyên truyền đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe taxi thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP.

Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi thành phố Hồ Chí Minh và giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Vụ Vận tải phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị để đề xuất nội dung quản lý trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 8277/VPCP-CN ngày 08/8/2017 và Văn bản số 7774/VPCP-CN ngày 26/7/2017 của Văn phòng Chính phủ.

Ý kiến bạn đọc (0)