Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Cho phép các xe taxi hết niên hạn sử dụng phù hiệu vào ngày 31/12/2017 được phép gia hạn thêm 12 tháng để chờ nghị định 86 sửa đổi được chính thức ban hành.

Thứ ba, 24-10-2017 | 15:51:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Cho phép các xe taxi hết niên hạn sử dụng phù hiệu vào ngày 31/12/2017 được phép gia hạn thêm 12 tháng để chờ nghị định 86 sửa đổi được chính thức ban hành.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Taxi Hà Nội và 13 doanh nghiệp taxi đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Hiệp hội taxi Hà Nội đã nhận được rất nhiều công văn của các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội đề nghị được kiến nghị đến các cơ quan chức năng về việc cấp phù hiệu gia hạn niên hạn sử dụng xe taxi kéo dài thêm 12 tháng trong thời gian tạm thời chờ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/0/2014 của Chính Phủ được sửa đổi và ban hành.

Tại điều 17, Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/0/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi có quy định “Xe taxi có niên hạn sử dụng không quá 8 năm tại đô thị loại đặc biệt; không quá 12 năm tại các địa phương khác”. Do quy định này nên các doanh nghiệp taxi tại Hà Nội đang có số lượng xe taxi sản xuất từ năm 2010 không tính thời điểm sản xuất là đầu năm hay cuối năm chỉ được Sở GTVT Hà Nội cấp phù hiệu hoạt động taxi đến hết ngày 31/12/2017 (Đối với những xe taxi sản xuất đầu năm 2010 có niên hạn sử dụng là 8 năm, nhưng những xe sản xuất cuối năm 2010 chỉ có niên hạn sử dụng là 7 năm). Đồng nghĩa với quy định này là hàng ngàn chiếc xe taxi của các doanh nghiệp sẽ phải ngừng hoạt động để chờ đầu tư mới thay thế cá.c xe hết hạn phù hiệu và hàng ngàn lái xe taxi sẽ bị mất việc. Doanh nghiệp đã khó khăn trong việc cạnh tranh không bình đẳng giữa taxi chính thống và các loại hình xe hợp đồng sử dụng hợp đồng điện tử hoạt động như taxi đang được hưởng rất nhiều lợi thế của các quy định chính sách dành cho xe hợp đồng, lại càng khó khăn