Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “HỌC TẬP KINH NGHIỆM SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI TẠI EU TIẾP CẬN CMCN 4.0”

Thứ ba, 31-07-2018 | 08:47:00 AM GMT+7 Bản in
Trong khuôn khổ Dự án“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế:“HỌC TẬP KINH NGHIỆM SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI TẠI CHÂU ÂU”

Kính gửi:  Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp

            Thế giới đang tiến tới một cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi cơ bản, rộng khắp, toàn diện lối sống, phong cách làm việc và kết nối thông minh. Đây là cơ hội quý giá mà Việt Nam phải nhanh chóng nắm bắt để tiến thẳng vào lĩnh vực công nghiệp mới nhằm đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thu hẹp khoảng cách phát triển. Tuy nhiên, chất lượng khoa học công nghệ và chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam còn nhiều hạn chế và khoảng cách ngày càng xa so với các nước phát triển. Trong khuôn khổ Dự án“Nâng cao năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0”, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chương trình học tập, khảo sát thực tế:

“HỌC TẬP KINH NGHIỆM SÁNG TẠO, ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI TẠI CHÂU ÂU”

            Chương trình kỳ vọng giúp cho đội ngũ các nhà lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo, quản lý cao cấp của Châu Âu trong việc xây dựng chiến lược phát triển gắn với các đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), hình thành các chính sách khoa học công nghệ và đào tạo phù hợp, xây dựng các mũi nhọn: Công nghiệp thông minh, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh.

            Trân trọng kính mời Quý đơn vị cử đại diện tham gia chương trình.

            Công văn thư mời, Nội dung chi tiết và đăng ký xin liên hệ:

BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH

Mr Hoàng Thắng - Hand-phone: 0904.30.27.25

Email: thangnh81@gmail.com; thangnh-itb@vcci.com.vn

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

Viện Tin học Doanh nghiệp (ITB)

Địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Ý kiến bạn đọc (0)