Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

MỜI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH "LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH" CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017

Thứ ba, 16-03-2017 | 16:15:00 PM GMT+7 Bản in
“Chương trình Lập kế hoạch kinh doanh” là một trong những hoạt động trọng tâm và được ưu tiên triển khai của Đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện từ năm 2014 – 2018 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ba chuỗi giá trị ngành thủy sản, thủ công mỹ nghệ và thức ăn chăn nuôi nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường liên kết.

 

Vui lòng tải Dang_ky_LKHKD_2017.docx

 

Ý kiến bạn đọc (0)