Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty CP Công nghệ Việt Séc là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tức là luôn tìm tòi sáng tạo cái mới nhưng làm ra được sản phẩm đã khó để được công nhận sản phẩm lại khó khăn hơn rất nhiều. Công ty chỉ mong muốn được cơ quan đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm tàu Công ty đã sản xuất có sức chở trên 12 người bằng vật liệu PPC mà công ty sản xuất ra để người lao động có việc làm, để khoa học công nghệ được ứng dụng và phát triển. Tại sao một sản phẩm làm ra được cơ quan đăng kiểm Châu Âu ( Cslloyd) thừ nhận đạt chất lượng Châu Âu ( CE marking), được đăng kiểm quân đội đăng kiểm nhưng lại không thể đăng kiểm bởi cơ quan đăng kiểm Việt Nam. Công ty CP Công nghệ Việt Séc xin có một số kiến nghị như sau:

Thứ hai, 24-11-2017 | 08:30:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Công ty CP Công nghệ Việt Séc là một doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tức là luôn tìm tòi sáng tạo cái mới nhưng làm ra được sản phẩm đã khó để được công nhận sản phẩm lại khó khăn hơn rất nhiều. Công ty chỉ mong muốn được cơ quan đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm tàu Công ty đã sản xuất có sức chở trên 12 người bằng vật liệu PPC mà công ty sản xuất ra để người lao động có việc làm, để khoa học công nghệ được ứng dụng và phát triển. Tại sao một sản phẩm làm ra được cơ quan đăng kiểm Châu Âu ( Cslloyd) thừ nhận đạt chất lượng Châu Âu ( CE marking), được đăng kiểm quân đội đăng kiểm nhưng lại không thể đăng kiểm bởi cơ quan đăng kiểm Việt Nam. Công ty CP Công nghệ Việt Séc xin có một số kiến nghị như sau:

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Việt Séc

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra thực tế các tàu Công ty đã sản xuất có sức chở trên 12 người bằng vật liệu PPC để tiến hành đăng kiểm phương tiện, giúp Công ty đưa phương tiện vào sản xuất để tháo gỡ khó khăn trước mắt cho doanh nghiệp.

- Xem xét chỉnh sửa quy chuẩn QCVN 95:2016/BGTVT theo hướng dỡ bỏ quy định giới hạn sức chở 12 người để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển các phương tiện thủy có sức chở lớn hơn đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông thủy.

- Nhanh chóng thực hiện việc xã hội hóa hoạt động cung cấp dịch vụ đăng kiểm và tạo điều kiện cho đăng kiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ đăng kiểm phương tiện thủy trong trường hợp đăng kiểm Việt Nam chưa thể đăng kiểm các phương tiện công nghệ vật liệu mới để tạo thuận lợi cho ngành sản xuất tàu thuyền và tận tải thủy trong nước phát tiển.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông và Vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)