Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty CP XNK – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000020 ngày 21/2/2008 về Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008 tại mỏ cát trắng Hòa Bình thuộc xã Phong Điền và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thứ sáu, 29-09-2017 | 10:10:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Công ty CP XNK – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000020 ngày 21/2/2008 về Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008 tại mỏ cát trắng Hòa Bình thuộc xã Phong Điền và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP XNK – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex)

Công văn: 2360/PTM - VP, Ngày: 21/09/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty CP XNK – Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam (Vicosimex) được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 31121000020 ngày 21/2/2008 về Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên tại huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty được Bộ Tài nguyên và môi trường cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008 tại mỏ cát trắng Hòa Bình thuộc xã Phong Điền và xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó:

- Diện tích khu vực khai thác là: 85,13 ha;

- Trữ lượng khai thác: 3.702.644 tấn;

- Công suất khai thác: 185.125 tấn /năm;

- Thời hạn khai thác: 21 năm, kể từ ngày ký Giấy phép.

Ngày 17/9/2014, Bộ Tài nguyên và môi trường có Quyết định số 1972/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát thạch anh khu vực Hòa Bình thuộc xã Phong Hòa và Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với số tiền là 23.533.841.000 đồng, số tiền phải nộp hàng năm là 1.961.153.000 đồng, nộp trong 12 năm kể từ năm 2014.

Tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác của Công ty Vicosimex như sau:

- Năm 2014: Công ty chưa nộp, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế không cho phép khai thác, với lý do là sản phẩm cát sau chế biến của Công ty Vicosimex không phải là chế biến sâu.

- Năm 2015: Công ty nộp 500.000.000 đồng, do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ cho phép khai thác với sản lượng 40.000 tấn / 185.125 tấn (Công văn số 6920/UBND-CT ngày 08/12/2014) nên Công ty chỉ có khả năng nộp số tiền tương đương với sản lượng cho phép khai thác.

- Năm 2016 và 2017: Công ty đã nộp đủ số tiền là 1.225.728.000 đồng /năm, mặc dù UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ cho phép khai thác với sản lượng 50.000 tấn / 185.125 tấn.

Về sản phẩm cát khuôn đúc và bột cát của Công ty Vicosimex. Sản phẩm được các Bộ, ngành đánh giá cao về mặt giá trị cũng như hiệu quả sử dụng. Công văn số 9764/BCT-CNNg ngày 12/10/2012 của Bộ Công thương xác nhận sản phẩm cát khuôn đúc là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cơ bản, thiết yếu phục vụ cho ngành cơ khí, đúc, luyện kim và các ngành công nghiệp khác; Công văn số 1896/BCT ngày 06/3/2013 của Bộ Công thương xác nhận cát khuôn đúc là sản phẩm phù hợp với quy định tại mục 18 – Danh mục các sản phẩm chế biến sâu tại Công văn số 4139/UBND-CN ngày 23/9/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 05/BXD-VLXD ngày 16/01/2014 của Bộ Xây dựng, Công văn số 430/BCT-CNNg ngày 16/01/2014 và Công văn số 9136/BCT-CNNg ngày 13/9/2015 của Bộ Công thương xác nhận khuôn đúc và bột cát là tài nguyên khoáng sản đã qua chế biến sâu thành sản phẩm khác, đã làm tăng giá trị tài nguyên.

Việc UBND Thừa Thiên Huế (mặc dù không có thẩm quyền) chỉ cho phép khai thác số lượng thấp hơn nhiều so với giấy phép số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa vào lý do không đúng là sản phẩm của Công ty không phải là sản phẩm đã chế biến sâu, là nguyên nhân Công ty Vicosimex không thể thu đủ để nộp đúng với số tiền cấp quyền khai thác theo quy định. Dẫn tới việc Cục thuế Thừa Thiên Huế có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với Công ty. Sự việc vô lý này gây ra khó khăn rất nhiều cho Công ty Vicosimex trong thời gian qua. Cụ thể là:

Ngày 30/5/2016, Cục thuế Thừa Thiên Huế có Quyết định số 1943/QĐ-CT về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty Vicosimex tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Đà Nẵng.

Ngày 25/11/2016, Công ty Vicosimex có Công văn số 178/VIC gửi Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế về việc đề nghị chấm dứt cưỡng chế thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Sau nhiều lần làm việc và với sự giúp đỡ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 130/TCT-QLN ngày 12/01/2017 về việc tạm dừng cưỡng chế tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Theo Công văn số 130/TCT-QLN, việc tạm dừng như vậy để chờ ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế với Bộ Tài nguyên và môi trường.

Ngày 16/8/2017, Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục có Thông báo số 5333/TB-CT thông báo về tiền nợ và phạt chậm nộp tiền cấp quyền khai thác, với tổng số tiền phải nộp là 4.459.473.710 đồng.

Để giúp Công ty Vicosimex vượt qua khó khăn, Công ty đề nghị với Chính phủ và Bộ Tài nguyên và môi trường:

  1. Xem xét, có ý kiến bằng văn bản với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế để Công ty Vicosimex được khai thác sản lượng cát hàng năm theo công suất quy định tại Giấy phép khai thác khoáng sản số 604/GP-BTNMT ngày 24/3/2008 của Bộ Tài nguyên và môi trường.
  2. Có ý kiến với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để Tổng cục Thuế có văn bản chỉ đạo Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế xóa nợ tiền cấp quyền khai thác năm 2014, 2015 và tiền phạt chậm nộp. Cho phép Công ty Vicosimex được chuyển số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp dư ( tính theo công suất mà UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép) của năm 2016 và năm 2017 cho các năm tiếp theo.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa thiên Huế

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)