Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty KAICHI VN có được hoạt động dịch vụ tư vấn du học?

Thứ sáu, 17-03-2017 | 09:48:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Công ty TNHH KAICHI Việt Nam hoạt động dịch vụ tư vấn du học, thuộc danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện từ ngày 1/1/2017. Tháng 12/2016, Công ty đã có công văn báo cáo hoạt động gửi Sở Giáo dục và Đào tạo nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng TTĐT Chính phủ, Công ty TNHH KAICHI Việt Nam đề nghị giải đáp, Công ty có được hoạt động dịch vụ tư vấn du học không?

Về vấn đề này, UBND TP. Hà Nội trả lời như sau:

KAICHI Việt Nam được Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lần đầu ngày 8/7/2016 tại thời điểm Luật Đầu tư số 67/2014/QH13có hiệu lực.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2016, quy định về điều kiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học hết hiệu lực thi hành, do vậy KAICHI Việt Nam được phép hoạt động đối với những ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư 2014.

Đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học cần chấp hành các yêu cầu, hướng dẫn tại Công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học; Công văn số 2790/SGD&ĐT-GDCYTNN ngày 14/7/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố và Công văn số 4324/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 16/11/2016 về việc báo cáo định kỳ hoạt động năm 2016.

Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội khóa XIV về sửa đổi, bổ sung Điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư (trong đó có ngành kinh doanh dịch vụ tư vấn du học) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017; trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục theo Luật số 03/2-16/QH14, đề nghị KAICHI Việt Nam:

- Tiếp tục cập nhật các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của doanh nghiệp.

- Chấp hành nghiêm túc việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài.

- Truy cập các công văn và mẫu biểu yêu cầu báo cáo định kỳ về hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Hà Nội tại Website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (www.hanoi.edu.vn).

- Thường xuyên kiểm tra email công việc (dkaichivietnam@gmail.com) đã đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để nhận hướng dẫn và các yêu cầu báo cáo.

- Liên hệ với Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để được tư vấn, hướng dẫn nếu cần.

Quy định báo cáo trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn du học

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3125/BGDĐT-ĐTVNN ngày 28/6/2016 về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học, nhằm tiếp tục giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức dịch vụ tư vấn du học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành các Công văn: Số 2790/SGD&ĐT-GDCYTNN ngày 14/7/2016 về việc quản lý hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố, theo đó yêu cầu các tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học bắt buộc hoặc dừng hoạt động từ ngày 1/7/2016 có trách nhiệm gửi văn bản báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo và cơ quan Công an quận, huyện, thị xã nơi đặt trụ sở để phối hợp quản lý và Công văn số 4324/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 16/11/2016 về việc báo cáo định kỳ hoạt động năm 2016 (thực hiện theo Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài).

Các văn bản hướng dẫn đều được đăng tải công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đồng thời được gửi đến địa chỉ thư điện tử của hơn 300 tổ chức dịch vụ tư vấn du học hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tiếp nhận Công văn số 01/BCTL-TVDH ngày 19/12/2016 của KAICHI Việt Nam, cập nhật vào danh sách quản lý các tổ chức đăng ký mới hoạt động dịch vụ tư vấn du học, hướng dẫn cán bộ phụ trách của doanh nghiệp là bà Phạm Thị Thêu về việc cập nhật thông tin, báo cáo; đề nghị truy cập website của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để tải các mẫu biểu báo cáo hoạt động định kỳ; cấp bản sao công văn, mẫu báo cáo định kỳ hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên đến ngày 3/3/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chưa nhận được báo cáo của KAICHI Việt Nam, do vậy không có cơ sở để cập nhật và đăng tải trong danh sách các đơn vị có báo cáo hoạt động dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)