Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Công ty Thép VSC-POSCO chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg

Thứ năm, 18-05-2018 | 16:09:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Công ty Thép VSC-POSCO chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Thép Việt Nam

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Ngày 18/1/1994, công ty Thép VSC-POSCO được thành lập theo giấy phép đầu tư số 769/GP giữa các nhà đầu tư Tổng công ty Thép Việt Nam, công ty Posco, công ty Posco processing & service co.ltd và Công ty CP Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM)

- Điều 3, điểm b: “Vốn pháp định của công ty liên doanh là 16.863.000 đô la Mỹ. Xí nghiệp cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng góp 2.700.000 đô la Mỹ, chiếm 16% vốn pháp định bằng quyền sử dụng 6ha đất trong 25 năm.

- Điều 4: Thời hạn hoạt động của Công ty liên doanh là 25 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư

Ngày 12/9/1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 488/TTg, trong đó quy định:

- Điều 1: Thu hồi 60.093 m2 đất… để xây dựng nhà máy cán thép… Thời hạn thuê đất là 25 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư.

- Điều 2, khoản 1: Căn cứ vào điều 1 của Quyết định này, UBND Tp Hải Phòng có trách nhiệm: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty thép VSC-POSCO”

Tuy nhiên, cho đến nay, công ty TNHH Thép VSC-POSCO vẫn chưa nhận được “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do UBND TP Hải Phòng cấp như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại quyết định số 448/TTg mặc dù đã nhiều lần liên hệ để làm việc với các cơ quan hữu quan.

Ngày 11/7/2016, UBND Tp Hải Phòng đã có Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM) gia hạn sử dụng đất và chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với Dự án xây dựng dây chuyền cán thép 350.000 tấn/năm tại xã An Hồng, huyện An Dương, và phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.

Tại thời điểm này, khi thời gian liên doanh của Công ty TNHH Thép VSC-POSCO vẫn còn gần 3 năm nữa (Ngày 18/1/2019) mà UBND TP Hải Phòng đã có văn bản trên để chuyển quyền sử dụng đất riêng cho HASCOM – chỉ là một đối tác trong liên doanh.

Chúng tôi nhận thấy rằng việc ban hành Quyết định 1348/QĐ-UBND của TP Hải Phòng ngày 11/7/2016 là không hợp lý, đồng thời không nhất quán với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 488/TTg, tạo ra mâu thuẫn giữa các bên trong liên doanh.

Là tổ chức Hiệp hội ngành nghề có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp thành viên, Hiệp hội Thép kiến nghị UBND TP Hải Phòng:

1/ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty TNHH Thép VSC-POSCO theo điều 2 của Quyết định số 488/TTg của Thủ tướng Chính phủ

2/ Tiếp tục gia hạn cho Công ty TNHH Thép VSC-POSCO được thuê đất để duy trì hoạt động của nhà máy theo chủ trương trên của Thủ tướng Chính phủ

3/ Hủy bỏ Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty Cp Thép và cơ khí vật liệu xây dựng Hải Phòng (HASCOM) gia hạn sử dụng đất và chuyển sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đối với dự án xây dựng dây chuyền cán thép 350.000 tấn/năm tại xã An Hồng, huyện An Dương và phường Quán Toan, quận Hồng Bàng.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)