Đại hội đã có sự tham gia đông đủ của đoàn viên, thanh niên trong toàn khối

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia

Đại hội Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VCCI lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2019 được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2015 – 2017 cũng như đề ra phương hướng hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới. Trong đó Tuổi trẻ VCCI nêu cao tinh thần đoàn kết, xung kích sáng tạo, đi đầu trong mọi hoạt động, góp phần vào sự phát triển bền vững của VCCI cũng như cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam.

Hoàng Quang Phòng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Uỷ viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VCCI

Đ/c Hoàng Quang Phòng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Uỷ viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng Đại hội cần thiết phải đưa ra những phương hướng hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết của Đại hội

Tại Đại hội, Đồng chí Hoàng Quang Phòng, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Uỷ viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, để tuổi trẻ VCCI đi đầu trong mọi hoạt động và góp phần vào sự phát triển bền vững của VCCI cũng như cộng đồng Doanh nghiệp Việt Nam thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VCCI nên đưa ra những chương trình hành động chi tiết nhằm hiện thực hoá nghị quyết của Đại hội. Mỗi phong trào, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VCCI phải gắn với thực tiễn, luôn có sự phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau có như vậy phong trào của Đoàn thanh niên mới thật sự đi lên, đội ngũ đoàn viên mới có thể là đội tiên phong trong mỗi hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như sự phát triển chung của VCCI.

Ban chấp hàng khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Ban chấp hàng khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội

Đại hội cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những điều chưa làm trong nhiệm kỳ 2015 – 2017 như: hạn chế trong kỹ năng, nghiệp vụ năng lực tổ chức hoạt động đoàn của một bộ phận cán bộ đoàn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác; một số chương trình công tác chưa đạt hiệu quả như mong muốn, số lượng đoàn viên tham dự hoạt động chung còn hạn chế.

Trước những góp ý của đồng chí Hoàng Quang Phòng và những hạn chế thực tế trong nhiệm kỳ 2015 – 2017, Đại hội đã bàn luận một cách thẳng thắn và chi tiết về nhiều phương hướng mới nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của đoàn thanh niên trong thời đại kinh tế hội nhập sâu rộng như hiện nay.

Cụ thể, Đại hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm như công tác tuyên truyền, giáo dục của đoàn là không ngừng đổi mới chất lượng đào tạo về nội dung cũng như phương thức giáo dục đoàn; nâng cao các chương trình hoạt động cách mạng; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây Đảng, chính quyền trong doanh nghiệp; đổi mới phương thức tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn.

Đại hội đã bầu ra BCH mới nhiệm kỳ 2017 – 2019 với 9 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Đình Vũ, Chánh Văn phòng Công tác Hiệp hội DN là Bí thư BCH khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2019 với tỉ lệ 91%. BCH khóa mới được kỳ vọng sẽ gách vác được trọng trách là đội ngũ tiên phong của thanh niên và là đội dự bị tin cậy của Đảng trong mỗi chương trình hoạt động.

Đại hội đã có sự tham gia đông đủ của đoàn viên thanh niên trong toàn khối đến từ 12 Chi đoàn trực thuộc các khối: Chi đoàn Khối Văn phòng, Chi đoàn Khối các Chi nhánh, Chi đoàn Khối các công ty và đơn vị trực thuộc với 106 đoàn viên thanh niên.