Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Việc xây dựng biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ cần tính toán đến thực tế quy mô đầu tư của từng dự án hầm, lưu lượng thực tế các phương tiện lưu thông qua hầm, phương án tài chính của từng dự án... để có các khung quy định phù hợp.

Chủ nhật, 28-03-2018 | 08:16:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Việc xây dựng biểu giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ cần tính toán đến thực tế quy mô đầu tư của từng dự án hầm, lưu lượng thực tế các phương tiện lưu thông qua hầm, phương án tài chính của từng dự án... để có các khung quy định phù hợp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả

Công văn: 0477/PTM - VP, Ngày: 19/03/2018

Nội dung kiến nghị:

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn số 12572/BGTVT-TC ngày 8/11/2017 về việc nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016, trong đó Bộ GTVT yêu cầu: “Tổng Cục ĐBVN xem xét văn bản số 1495/2017/ĐC ngày 26/9/2017 của Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả trong quá trình xây dựng lại phương án điều chỉnh lại các nội dung có liên quan của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT cho phù hợp với thực tế các dự án BOT về hầm đường bộ đang triển khai”, trên cơ sở rà soát, thẩm định phương án giá của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (dự án gồm các hầm: Hầm Đèo Cả, hầm Cổ Mã, hầm Cù Mông, hầm Hải Vân là các hầm lớn nhất Việt Nam hiện nay), Tổng cục ĐBVN đã trình Bộ GTVT báo cáo bổ sung nội dung trình Dự thảo Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 8421/TCĐBVN-TC ngày 29/12/2017 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm văn bản này). Tuy nhiên, khi xây dựng dự thảo của Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 844/BGTVT-TC ngày 23/1/2018 của Bộ GTVT thì các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT đã không quan tâm đến nội dung báo cáo của Tổng cục đường bộ Việt Nam, do đó đã đề xuất lấy ý kiến đối với biểu mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo mức không phù hợp. Nếu đề xuất về biểu mức giá tối đa cho dịch vụ sử dụng hầm đường bộ theo mức đề xuất tại Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BGTVT theo văn bản số 844/BGTVT-TC ngày 23/1/2018 của Bộ GTVT được thông qua và áp dụng đối với các dự án Hầm đường bộ trong đó có dự án hầm Đèo Cả sẽ dẫn đến việc không đảm bảo Phương án tài chính, gây phá sản đối với các Nhà đầu tư BOT về hầm đường bộ do mất cân đối thanh toán nợ với các Hợp đồng tín dụng đã ký.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao Thông vận tải

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)