Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề án: "Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế - Theo hình thức tự trả"

Thứ sáu, 01-04-2016 | 16:26:00 PM GMT+7 Bản in
Đề án “Hỗ trợ Doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn Quốc tế - theo hình thức tự trả” là sáng kiến định hướng do Trung tâm Thông tin kinh tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, nhằm hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận nguồn vốn nước ngoài để tái cấu trúc đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ và khả năng điều hành, phát triển doanh nghiệp.

 

Ý kiến bạn đọc (0)