Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề án quản lý hoạt động, khai thác cá nóc có nguy cơ chết yểu

Thứ năm, 25-01-2018 | 23:14:00 PM GMT+7 Bản in
Đề án khai thác, thu gom, chế biến cá nóc xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có nguy cơ không thể tiếp tục.

Hiện có 4 địa phương trong số 5 tỉnh thành đã đề xuất dừng triển khai thí điểm do không có hiệu quả về mặt kinh tế. 4 địa phương này là Hải Phòng, Phú Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu và Kiên Giang. Riêng Khánh Hòa vẫn đề nghị tiếp tục