Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Bộ tiến hành khảo sát và cập nhật lại đề đầy đủ so với thực tế công việc của người lao động.

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:27:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Bộ tiến hành khảo sát và cập nhật lại đề đầy đủ so với thực tế công việc của người lao động.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Về Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH có quy định: Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy)

Tuy nhiên, Danh mục công việc nặng nhọc độc hại và đặc biệt nặng nhọc độc hại, trong mục K (Ngành nghề sản xuất ô tô xe máy) chưa đầy đủ. Ví dụ cụ thể, Hiệp hội đề xuất các hạng mục công việc loại IV như: Sơn nhúng trong dây chuyền sản xuất xe máy/ Xì bụi, xì khô trong dây chuyền sản xuất xe máy.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)