Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị Chính phủ miễn thuế GTGT cho các thiết bị, máy móc, công nghệ, vvv phục vụ sản xuất nông nghiệp

Thứ tư, 13-01-2017 | 10:59:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị Chính phủ miễn thuế GTGT cho các thiết bị, máy móc, công nghệ, vvv phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty CP phát triển chăn nuôi Hòa Phát, Công ty CP gia cầm Hòa Phát

Công văn: , Ngày: 13/01/2017

Nội dung kiến nghị:

Chính sách thuế  dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn bất cập. Công ty CP phát triển chăn nuôi Hòa Phát, Công ty CP gia cầm Hòa Phát (thuộc tập đoàn Hòa Phát) kiến nghị rằng: doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ bản như xây dựng kho, trại chăn nuôi, nhập khẩu thiết bị phục vụ chăn nuôi, vvv với giá trị lớn nhưng không được hoàn thuế giá trị gia tăng do sản phẩm đầu ra của doanh nghiêp là gia súc, gia cầm chưa qua chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Vì thế, doanh nghiệp không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.Việc không được hoàn thuế GTGT trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm tăng  giá thành sản phẩm cuối cùng, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng sức nặng tài chính cho đơn vị chăn nuôi và cuối cùng doanh nghiệp và nông dân chịu thiệt. Đề nghị Chính phủ miễn thuế GTGT cho các thiết bị, máy móc, công nghệ,vvv phục vụ sản xuất nông nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)