Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị cung cấp thêm các kênh thông tin để doanh nghiệp dễ dàng lấy số liệu xác định giá giao dịch liên kết hàng năm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Thứ hai, 12-04-2018 | 14:39:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị cung cấp thêm các kênh thông tin để doanh nghiệp dễ dàng lấy số liệu xác định giá giao dịch liên kết hàng năm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - VCCI

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (Nghị định 20) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2017 và thay thế Thông tư 66/2010/TT-BTC.  Nghị định 20 được nhận định là đánh dấu mốc phát triển quan trọng trong hệ thống quy định pháp luật về giá giao dịch liên kết tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng chính sách thuế mang tính nhất quán đối với khung chính sách thuế toàn cầu. Nghị định 20 được soạn thảo dựa trên Thông tư 66 và có mở rộng phạm vi diễn giải đối với một số quy định hiện hành, đồng thời đưa ra một số khái niệm, nguyên tắc mới theo Hướng dẫn của OECD và các Chương trình hành động Khung chính sách thuế toàn cầu. Nghị định 20 đã đưa ra khung pháp lý vững chắc và phổ quát hơn cho hoạt động quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Tuy nhiên, trong thời gian triển khai vừa qua, vướng mắc mà một số doanh nghiệp liên doanh liên kết gặp phải khi làm hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của DN ở Việt Nam là: thiếu cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết. Mặc dù trong Nghị định 20 đã có riêng điều 9 khoản 1 đã nêu ra các nguồn mà doanh nghiệp nộp thuế tham khảo song những nguồn dữ liệu này chưa đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ hoặc số liệu cập nhật không thường xuyên mà doanh nghiệp nộp thuế cần tham khảo, ví dụ như, do thiếu cơ sở dữ liệu địa phương, người nộp thuế sẽ thiếu cơ sở để tham khảo khi xác định giá trong GDLK theo hướng dẫn của nghị định mới. Ví dụ: Công ty TNHH PREX, cụm Công nghiệp Lao Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Công ty Prex, công ty con của tập đoàn KIDO Hàn Quốc, chuyên sản xuất dệt may và da giày. Đến nay, nguồn thông tin chủ yếu mà công ty có thể tham khảo để lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết là báo cáo tài chính của những công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán: công ty CP giày Bình Định, công ty CP giày Thượng ĐÌnh, công ty CP giầy Sài Gòn. Tuy nhiên, quy mô và sản phẩm của các công ty này chưa thật sự sát với công ty PREX đồng thời, trong thời gian qua, năm 2016, những công ty này có tạm ngừng sản xuất một số mặt hàng, nhà máy nên lại càng khó cho công ty PREX có thông tin tham khảo.

Vì vậy, đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn thật cụ thể các kênh thông tin để doanh nghiệp dễ dàng lấy số liệu xác định giá giao dịch liên kết hàng năm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)