Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị không truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng bia của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) do Kiểm toán Nhà nước xác định giá tính thuế TTĐB khác với các hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh.

Thứ sáu, 31-10-2016 | 11:04:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị không truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với mặt hàng bia của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) do Kiểm toán Nhà nước xác định giá tính thuế TTĐB khác với các hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam

Công văn: , Ngày: 14/10/2016

Nội dung kiến nghị:

SABECO và HABECO là các doanh nghiệp có mô hình tổ chức phù hợp với quy mô và điều kiện chuyên môn hóa các khâu sản xuất và tiêu thụ mặt hàng bia. Các doanh nghiệp này đã có báo cáo xin ý kiến cơ quan thuế để xin hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá tính thuế TTĐB đối với mặt hàng bia do các doanh nghiệp sản xuất ra.

Tổng cục Thuế Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc nộp thuế TTĐB và các doanh nghiệp đã thực hiện theo đúng hướng dẫn của các cơ quan thuế (công văn số 2411/TCT-CS ngày 23/6/2008 của Tổng cục Thuế, công văn số 8986/CT-TTHT và số 9005/CT-TTHT ngày 19/11/2009 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh, công văn số 1460/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 04/5/2010).

Từ trước năm 2014, cơ quan thuế và kiểm toán đều không có ý kiến về việc nộp thuế TTĐB đối với mặt hàng bia của SABECO và HABECO.

Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước trong các đợt kiểm toán tại các doanh nghiệp năm 2014 và 2015 đã kiến nghị truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với SABECO (gần bốn nghìn tỷ đồng) và HABECO (hơn một nghìn tỷ đồng) do Kiểm toán nhà nước xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt khác với các hướng dẫn của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Các doanh nghiệp đã có các văn bản giải trình gửi Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước và Bộ Công Thương đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Tài chính về vấn đề này (ngày 12/10/2015, Bộ Công Thương có văn bản số 10486/BCT-TC gửi Thủ tướng Chính phủ về kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2013 tại SABECO và ngày 30/5/2016, Bộ Công Thương có văn bản số 4680/BCT-PC gửi Bộ Tài chính nêu ý kiến đối với đề nghị thu bổ sung thuế TTĐB đối với HABECO. Bộ Công Thương đề nghị xem xét không hồi tố kê khai và nộp bổ sung thuế TTĐB đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB).

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh vẫn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam và HABECO, SABECO kiến nghị không truy thu thuế TTĐB đối với hai doanh nghiệp nhà nước này vì:

- Việc yêu cầu SABECO và HABECO phải nộp bổ sung thuế TTĐB là không phù hợp với quy định của pháp luật:

Những kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đã được Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu để sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật: đó là Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015, Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính. Cả hai văn bản này đều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì không thể áp dụng các văn bản có hiệu lực sau này đối với các hành vi xảy ra từ trước đó (trừ trường hợp được quy định ngay trong văn bản quy phạm pháp luật đó và việc hồi tố không gây bất lợi cho đối tượng thực hiện).

- Việc SABECO và HABECO phải nộp bổ sung thuế TTĐB sẽ gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp, tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, hình ảnh và giá trị của doanh nghiệp khi niêm yết trên thị trường chứng khoán và Nhà nước tiến hành thoái vốn tại các doanh nghiệp này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ trên 80% đối với HABECO và 90% đối với SABECO).

Đặc biệt là từ ngày 01/01/2016, khi các doanh nghiệp ngành bia gặp không ít khó khăn do thuế suất thuế TTĐB đối với bia tăng từ 50% lên 55%, và việc xác định giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế TTĐB không được thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của cơ sở sản xuất bán ra thay vì 10% như thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 trở về trước. Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp và phần Nhà nước thu được khi thoái vốn tại doanh nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ do nhà đầu tư phải cân nhắc khi bỏ tiền mua lại phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Việc Kiểm toán Nhà nước kết luận các doanh nghiệp chưa xác định đúng giá tính thuế TTĐB và yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp bổ sung số thuế còn thiếu trong khi trước đó doanh nghiệp đã thực hiện đúng theo hướng dẫn của cơ quan thuế thể hiện sự không thống nhất trong thực thi pháp luật, dẫn đến tâm lý bất an đối với các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các cổ đông, nhất là cổ đông ngoài nhà nước, ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của Việt Nam.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài Chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)