Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất mới về phân tuyến bệnh viện

Thứ ba, 13-06-2017 | 11:26:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 

Ảnh minh họa

Theo đó, thay vì phân tuyến chuyên môn kỹ thuật theo tuyến trung ương; tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tuyến xã, phường, thị trấn, Bộ Y tế đề xuất phân tuyến như sau:

1- Tuyến 1 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) Bệnh viện hạng đặc biệt; b) Bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế; c) Bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Sở Y tế) hoặc thuộc các Bộ, ngành khác được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật.

2- Tuyến 2 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) Bệnh viện hạng II trở xuống trực thuộc Bộ Y tế; b) Bệnh viện hạng I, hạng II trực thuộc Sở Y tế hoặc thuộc các Bộ, ngành khác, trừ các bệnh viện đã được quy định tại điểm c khoản 1.

3- Tuyến 3 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) Bệnh viện hạng III, hạng IV, bệnh viện chưa xếp hạng, trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh ở những địa phương chưa có bệnh viện huyện, bệnh xá công an tỉnh; b) Phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa, nhà hộ sinh.

4- Tuyến 4 bao gồm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây: a) Trạm y tế xã, phường, thị trấn; b) Trạm xá, trạm y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức; c) Phòng khám bác sỹ gia đình.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Tuệ Văn(báo chính phủ)

 

Ý kiến bạn đọc (1)