Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều 17, 19 Nghị định 44/2016/ND-CP hướng dẫn một số điều Luật ATVSLĐ

Thứ sáu, 31-10-2016 | 10:53:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Điều 17, 19 Nghị định 44/2016/ND-CP hướng dẫn một số điều Luật ATVSLĐ

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội DN Nhật Bản

Công văn: , Ngày: 14/10/2016

Nội dung kiến nghị:

Điều 17 về huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

 1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ bao gồm
 2. a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
 3. b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ.
 4. Nhóm 2: Người làm công tác ATVSLĐ bao gồm:
 5. a) Chuyên trách, bán chuyên trách về ATVSLĐ của cơ sở;
 6. b) Người trực tiếp giám sát về ATVSLĐ tại nơi làm việc.
 7. Nhóm 3: NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
 8. Nhóm 4: NLĐ không thuộc các nhóm theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho NSDLĐ.
 9. Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
 10. Nhóm 6: ATVSV theo quy định tại Điều 74 Luật ATVSLĐ.

Đề xuất:

So với TT 27, số lượng đối tượng áp dụng đối với nhóm 1giảm đi

-Đối với nhóm 3: Cần làm rõ vấn đề sau:

+Theo quy định tại mục 7 phụ lục TT 13/2016, NLĐ làm công việc  liên quan đến THIẾT BỊ ĐIỆN thuộc nhóm NLĐ làm công việc yêu cầu nghiêm ngặt ATVSLĐ. Tuy nhiên, chưa có quy định rõ ràng về khái niệm thiết bị điện? Hiện tại, hầu hết công việc NLĐ đều liên quan đến thiết bị điện ngay cả công việc hành chính (tiếp xúc với máy tính) à Doanh nghiệp phải huấn luyện tất cả NLĐ ? à Rất khó để thực hiện đặc biệt với doanh nghiệp có nhiều lao động và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, quản lý.

+Danh mục  máy đòi hỏi nghiêm ngặt ATVSLĐ tại TT 13/2016 không xác định hiệu suất các máy à không hợp lý vì có những máy móc hiệu suất thấp và không có khả năng gây TNLĐ cho NLĐ trong quá trình hoạt động nhưng NLĐ vẫn phải đi đào tạo à không cần thiết

Điều 19. Thời gian huấn luyện lần đầu:

 1. Nhóm 1, nhóm 4:≥ 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 2. Nhóm 2: ≥ 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.
 3. Nhóm 3: ≥ là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
 4. Nhóm 5: ≥ 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ≥40 giờ, nội dung huấn luyện cấp GCN ATVSLĐ ≥16 giờ.
 5. Nhóm 6: ≥ 4 giờ ngoài nội dung đã được hun luyện về ATVSLĐ.

Điều 21. Huấn luyện, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ & huấn luyện định kỳ

 1. Huấn luyện cập nhật kiến thức, kỹ năng ATVSLĐ:

-≥02 năm một lần, kể từ ngày GCN, Thẻ an toàn có hiệu lực,

Thời gian : ≥50% thời gian huấn luyện lần đầu.

Người làm công tác y tế thực hiện việc cập nhật kiến thức theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 73 Luật ATVSLĐ

 1. Huấn luyện định kỳ

Nhóm 4 ≥ mỗi năm 01 lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ.

Thời gian huấn luyện định kỳ bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu.

 1. 3. Huấn luyện khi có sự thay đổi về công việc; thay đổi về thiết bị, công nghệ và huấn luyện sau thời gian nghỉ làm việc
 2. a) Thay đổi công việc hoặc thay đổi thiết bị, công nghệ: Trước khi giao việc phải được huấn luyện nội dung về ATVSLĐ phù hợp với công việc mới hoặc thiết bị, công nghệ mới.

Trường hợp đối tượng đã được huấn luyện trong thời hạn dưới 12 tháng kể từ khi chuyển sang làm công việc mới hoặc kể từ khi có sự thay đổi thiết bị, công nghệ thì nội dung huấn luyện lại được miễn phần đã được huấn luyện.

Đề xuất:

-Thời gian đào tạo đối với nhóm 1, 2 giữ nguyên so với TT 27

-Quy định thêm về thời gian đào tạo nhóm 3, 5 và nhóm 6.

à thời lượng đào tạo vẫn quá dài à khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc của học viên.


Đơn vị phản hồi: Bộ LĐ, TB và XH

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)