Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ - Tập đoàn VIETTEL

Thứ sáu, 12-01-2018 | 11:22:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL).

 

Theo đó, Công ty mẹ - Tập đoàn VIETTEL là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về m