Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường Nhóm 2 và Thông báo giá kiểm định thiết bị số NM193.17/BG-DDLVN của Viện Đo lường Việt Nam.

Thứ bẩy, 24-10-2017 | 15:52:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và công nghệ quy định về đo lường Nhóm 2 và Thông báo giá kiểm định thiết bị số NM193.17/BG-DDLVN của Viện Đo lường Việt Nam.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (Bao gồm 59 đơn vị)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Về vấn đề Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN quy định đưa những bộ phận thiết bị trong dây chuyền kiểm định vào các phương tiện đo thuộc Nhóm 2 do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý, theo các đơn vị đăng kiểm, nếu thực hiện sẽ phát sinh vướng mắc, khó khăn dẫn tới không thể thi hành. Bởi các lý do sau:

- Đây là những bộ phận thiết bị trong một dây chuyền kiểm định đồng bộ không tách rời khi hoạt động của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, hiện đang được Chính phủ giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra, đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra theo định kỳ hàng năm, được quy định tại Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Vì vậy việc đưa các thiết bị chuyên ngành nêu trên vào danh mục phương tiện đo Nhóm 2 thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý sẽ phát sinh sự quản lý chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước và gây ra khó khăn cho doanh nghiệp.

- Hiện tại theo Thông báo số 43790/BKHCN-TĐC của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tất cả các tổ chức kiểm định phương tiện đo Nhóm 2 tại các địa phương không kiểm định được các bộ phận thiết bị trong dây chuyền kiểm định, do vậy, để kiểm định được các thiết bị này các đơn vị đăng kiểm phải đưa thiết bị về một nơi duy nhất là Viện Đo lường Việt Nam tại số 08, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội để thực hiện.

- Việc các đơn vị đăng kiểm trên khắp các địa phương phải tháo tách rời từng bộ phận thiết bị trong dây chuyền kiểm định đồng bộ của mình chuyển đến Viện Đo lường Việt Nam để kiểm định là không thể thực hiện vì:

+ Các bộ phận thiết bị trong dây chuyền đồng bộ không thể tách rời khi hoạt động;

+ Việc tháo rời các bộ phận thiết bị trên dây chuyền đi kiểm định, khi đưa lại vào hoạt động phải được kiểm tra, đánh giá lại của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định;

+ Đặc thù các bộ phận thiết bị kiểm định rất cồng kềnh nên việc vận chuyển thiết bị đi lại nhiều dễ gây ra hư hỏng không đảm bảo điều kiện kiểm tra;

+ Việc tháo lắp các thiết bị và cân chỉnh đảm bảo điều kiện hoạt động mất rất nhiều thời gian, dẫn tới ngưng trệ toàn bộ công tác kiểm định xe cơ giới của đơn vị đăng kiểm và ảnh hưởng tới hoạt động vận tải của các doanh nghiệp và người dân tại các địa phương.

- Giá kiểm định phương tiện đo nhóm 2 theo thông báo số NM.193.17/BG-ĐLVN của Viện Đo lường Việt Nam là 55 triệu VNĐ/ dây chuyền kiểm định là quá cao so với chi phí kiểm tra hiện nay là 3,1 triệu VNĐ /dây chuyền. Vì vậy với mỗi đơn vị đăng kiểm chi phí có thể phát sinh lên hơn 220 triệu VNĐ / mỗi năm. Nguồn thu phí kiểm định theo quy định hiện tại của các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới sẽ không thể đáp ứng được chi phí kiểm định thiết bị đo lường các phương tiện đo Nhóm 2 của quy định mới.

- Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay, theo quy định của Luật giao thông đường bộ, chức năng quy hoạch và quản lý hệ thống các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới được giao cho Bộ Giao thông vận tải và việc thực hiện quy định như vậy đã ổn định nền nếp. Việc quy định mới thêm Bộ Khoa học và công nghệ tham gia quản lý đối với dây chuyền thiết bị chuyên ngành là không cần thiết và gây ra sự chồng chéo trong quản lý nhà nước giữa các cơ quan, tạo thêm khó khăn cho doanh nghiệp và tốn kém, lãng phí tiền của xã hội.

Các đơn vị đăng kiểm kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét và chỉ đạo các Bộ, Ngành, cơ quan chức năng nghiên cứu:

1 - Bỏ các thiết bị nêu tại Mục 7, 8, 9, 21, 22, 49, 86, 90, 92 Khoản 1 Điều 4 ra khỏi danh sách phương tiện đo Nhóm 2 trong Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

2 - Sửa đổi các quy định liên quan của Pháp luật để quy định cụ thể việc giao trách nhiệm cho cơ quan chuyên ngành quản lý và thực hiện kiểm tra các dây chuyền thiết bị chuyên ngành, tránh việc chồng chéo trong công tác quản lý của nhà nước.

3 - Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải có ý kiến với Bộ Tài chính điều chỉnh tăng giá kiểm định xe cơ giới để các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đảm bảo thu đủ bù đắp các chi phí phát sinh, duy trì và phát triển hoạt động kiểm định.


Đơn vị phản hồi: Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)