Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Gần 87% doanh nghiệp niêm yết trên HNX lãi trong quý IV/2015

Thứ năm, 18-02-2016 | 23:04:00 PM GMT+7 Bản in
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến ngày 2/2/2015, căn cứ số liệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết trên HNX, trong quý IV/2015 có 86,7% doanh nghiệp kinh doanh lãi, 13,3% doanh nghiệp kinh doanh lỗ.

Theo HNX, tính đến ngày 2/2/2016, kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 đối với các doanh nghiệp không phải là công ty mẹ hoặc là đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC), đã có 207/212 doanh nghiệp niêm yết không phải lập báo cáo tài chính tổng hợp/hợp nhất trên HNX công bố báo cáo tài chính đúng hạn, đạt tỷ lệ 97,6%, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Căn cứ theo số liệu tại báo cáo tài chính quý IV/2015 đã được công bố của các doanh nghiệp niêm yết, số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý 4/2015 chiếm 86,7%, giá trị lãi giảm 27,7% so với quý IV/2014. Số doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ chiếm 13,3%, giá trị lỗ tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, thời hạn công bố báo cáo tài chính quý IV/2015 đối với các doanh nghiệp niêm yết thuộc diện phải lập báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính tổng hợp (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC) là ngày 15/2/2016 vừa qua./.

Duy Thái (Thời báo tài chính Việt nam)

 

Ý kiến bạn đọc (0)