Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ghi nhận kiến nghị về chính sách thuế với hàng nhập bị tiêu hủy

Thứ năm, 22-03-2018 | 15:14:00 PM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) - Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, hiện nay hải quan các địa phương đang áp giá tính thuế của phần nguyên liệu dư thừa, hư hỏng, lỗi mốt của hợp đồng nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu cũng như phần nguyên liệu là phế liệu, phế phẩm trong cả loại hình gia công và sản xuất xuất khẩu theo giá nhập ban đầu hoặc đề nghị cho đi tham vấn giá (nếu có nghi ngờ).

Theo Công ty đây là cách tính toán gây thiệt hại cho doanh nghiệp vì trị giá của số nguyên liệu này là rất nhỏ, tính khả dụng của số nguyên liệu hầu như chỉ còn 5%-10%.

Do đó, doanh nghiệp đề nghị được áp dụng chính sách thuế cho số nguyên liệu dư thừa, hư hỏng của các tờ khai nhập khẩu loại hình E31 như nguyên liệu vật tư nhập khẩu loại hình gia công E21 khi thực hiện việc tiêu hủy.

Ngoài ra, đối với phần nguyên phụ liệu dư thừa chuyển sang tiêu thụ nội địa (kể cả loại hình E31 hay E21), doanh nghiệp sẽ chỉ kê khai nộp thuế theo giá mà doanh nghiệp bán được thực tế tại thị trường nội địa theo hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế phát hành sau khi thanh lý hoặc khi quyết toán tình hình sử dụng nguyên phụ liệu với cơ quan Hải quan.

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Tổng Công ty May Nhà Bè đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có chính sách hợp lý, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là với doanh nghiệp chủ yếu sản xuất xuất khẩu hàng may mặc như Công ty.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trước mắt, về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu, bị tiêu hủy, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần thực hiện theo nội dung Công văn số 8127/TCHQ-TXNK ngày 13/12/2017 của Tổng cục Hải quan.

Đồng thời, Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu bị tiêu hủy.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ có đánh giá tổng thể để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trên cơ sở kiến nghị của doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công.

Về trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, lỗi mốt, hư hỏng chuyển tiêu thụ nội địa căn cứ Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Theo đó:

- Đối với phế liệu, phế phẩm sau khi sản xuất xuất khẩu nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) thì trị giá tính thuế được xác định theo giá thực tế mua bán phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan quy định tại Khoản 2, Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Đối với lượng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau quá trình sản xuất xuất khẩu, nếu chuyển đổi mục đích sử dụng (tiêu thụ nội địa) với chất lượng, giá trị thương mại không còn như ban đầu thì trị giá tính thuế được xác đinh theo giá thực tế mua bán tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC.

- Khi thay đổi mục đích sử dụng, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần gửi một số trường hợp phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa chuyển tiêu thụ nội địa tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh bị xác định trị giá chưa đúng với giá thực tế tiêu thụ nội địa về Tổng cục Hải quan để được xử lý cụ thể.    

Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc (0)