Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Giải quyết vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng tại tỉnh Quảng Trị đối với Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Thứ bẩy, 24-10-2017 | 15:45:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Giải quyết vướng mắc về đền bù giải phóng mặt bằng tại tỉnh Quảng Trị đối với Dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 17/10/2014 để thực hiện dự án trồng và phát triển cây Mắc ca tại xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Năm 2015, Công ty đã tiến hành bồi thường, hỗ trợ đất, tài sản trên đất cho 81 hộ dân và được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hướng Hóa, Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp bàn giao ranh giới thực địa để tiến hành khai hoang thực hiện dự án. Tuy nhiên, đến tháng 1/2016, các hộ dân Bản Prô – xã Hướng Tân và bản mới – Đăkrông cản trở không cho Công ty khai hoang. Công ty đã thông báo cho chính quyền địa phương và sau nhiều văn bản, ngày 3/8/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường ra Báo cáo số 1870/BC-STNMT khẳng định quá trình thực hiện kiểm kê, bồi thường hỗ trợ sai đối tượng, tài sản của Bản Prô và Bản Mới nhưng lại kiểm kê, bồi thường cho người dân xã Tân Hợp; đề nghị UBND huyện Hướng Hóa có văn bản đề nghị Công ty hỗ trợ một phần kinh phí để chi trả. Công ty tiếp tục bồi thường, hỗ trợ lần 2 đối với tài sản trên đất cho 11 hộ dân Bản Prô và 36 hộ dân Bản Mới vào ngày 8/8/2016. Cùng ngày 8/8/2016, UBND huyện Hướng Hóa có báo cáo số 184/BC-UBND xác định tại khu vực Bản Prô chỉ có 12 hộ xâm canh và Công ty đã hoàn thành việc chi trả bồi thường.Sau đó, tiếp tục có 14 hộ tại Bản Prô tiếp tục tranh chấp và tại cuộc họp ngày 17/10/2016, UBND xã Hướng Tân khẳng định có 14 hộ dân tại Bản Prô chưa được kiểm kê tài sản, đề nghị tiếp tục kiểm kê bồi thường. Phát sinh thêm người dân Bản Mới đòi bồi thường hàng rào kẽm gai và rừng ma, 03 hộ dân tại thôn Tà Đủ và một hộ dân tại Bản mới tranh chấp, đòi bồi thường tài sản. Công ty cũng đã bồi thường hàng rào và rừng ma cho người dân ở đây.

- Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp để giải quyết vướng mắc trong giao đất cho Công ty TNHH My Anh – Khe Sanh do ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch tỉnh chủ trì: đã khẳng định Công ty đã chi trả bồi thường cho các hộ dân Tân Hợp là hoàn toàn đúng với quy định của Pháp luật. UBND huyện Hướng Hóa đã sai trong việc quy chủ tài sản của các hộ dân Bản Prô và Bản Mới mà lại bồi thường cho các hộ dân xã Tân Hợp là sai, dẫn đến phát sinh đền bù nhiều lần trên một diện tích đất. Liên quan đến 14 hộ dân phát sinh tại Bản Prô, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND huyện có văn bản đề nghị Công ty hỗ trợ cho huyện; nói rõ nguyên nhân phát sinh và cam kết không còn phát sinh thêm hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Nếu có phát sinh thì UBND huyện phải chịu trách nhiệm giải quyết và không thuộc trách nhiệm của Công ty.

- UBND huyện đã có hai văn bản đề nghị Công ty bổ sung kinh phí hỗ trợ nhưng đều chưa thể hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện cũng chưa xác định 14 hộ dân phát sinh xâm canh trên thửa nào của các hộ dân trước đây đã được Công ty bồi thường; biên bản kiểm kê tài sản không thể hiện số lô, số thửa nên Công ty không có cơ sở để chuyển tiền cho UBND huyện. Một số hộ dân không chịu bàn giao đất mặc dù Công ty đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ. Công ty đã gửi văn bản đề nghị UBND huyện Hướng Hóa giải quyết nhưng chưa nhận được trả lời.

Ngoài ra Công ty nhận thấy còn một số nội dung vướng mắc khác:

- Đề nghị làm rõ 07 hộ dân không có trong quyết định giao đất số 109/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 và số 4346/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 nhưng lại có trong quyết định thu hồi đất số 4981/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 và được Phòng TNMT huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất lập hồ sơ đề nghị Công ty bồi thường;

- Biên bản kiểm kê tài sản của các hộ dân thôn Lương Lễ - xã Tân Hợp đa số không có chữ ký của chủ tài sản, không có đủ các thông tin: ngày tháng năm kiểm kê, diện tích thửa đất, chữ ký không đồng nhất. Tổng số tiền chi trả không có chữ ký là 2.065.175.000 đồng

- Công ty đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm phát triển quỹ đất hoàn thành hồ sơ quyết toán theo quy định để Công ty chi trả chi phí phục vụ công tác lập hồ sơ thu hồi, giải phóng mặt bằng nhưng hai đơn vị này không thực hiện.

- UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Hướng Hóa kiểm tra và hoàn trả lại cho Công ty số tiền Công ty phải bồi thường, hỗ trợ 2 lần trên cùng một diện tích đất nhưng huyện chưa thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác định lại toàn bộ diện tích đất cho thuê, ranh giới khu đất để có phương án xử lý. Nếu có đất từng tự nhiên thì đề nghị UBND tỉnh thu hồi để cac cơ quan chức năng quản lý theo quy định và cấp bù diện tích khác cho Công ty, đồng thời thu hồi trả lại cho Công ty số tiền đã đền bù trên diện tích đất rừng.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)